УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

БРОЈ: 02-8/1-

ДАТУМ: 30.11.2020. године

Београд, Булевар краља Aлександра 73/II

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у  звање доцента за ужу научну област: Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме, на Департману за архитектуру у оквиру расписаног конкурса од 04. новембра 2020. године.

 

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду,  а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду,  Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме, на Департману за архитектуру, у саставу:

  • др Ђорђе Ђорђевић, председник

доцент  Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета,

  • др Мирјана Деветаковић Радојевић, члан

доцент Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета и

  • др Срђан Вукмировић, члан

ванредни професор Универзитета  у Београду – Математичког факултета.

заказује извођење приступног предавања, са темом:

 

ПРИМЕНА МАТЕМАТИЧКЕ КОМБИНАТОРИКЕ У ПАРАМЕТАРСКОМ МОДЕЛОВАЊУ

 

Приступно предавање одржаће се дана 10. децембра 2020. године, у амфитеатру, са почетком у 12.00 часова. Кандидат др Јелeна Ивановић ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

 

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету.

 

У  Београду, 30. новембра 2020. године

 

Председник  Комисије

Др Ђорђе Ђорђевић, доцент

Универзитета у Београду – Архитектонског факултета