УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ –  АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

објављује

 

 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА, који је објављен 04. новембра 2020. године, у недељним огласним новинама Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“,  број 906, стр. 18,  за избор ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА у звањe ДОЦЕНТА за ужу научну област: ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА И АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА, на Департману за архитектуру.