UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
  • Konkurs za izbor nastavnika – 4.11.2020.

    By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/11/2020
    UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu umetničku oblast: ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme, za vremenski period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom...