UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

123

CILJ KONFERENCIJE

Arhitektonsko i urbanističko nasleđe uslovljeno je razvojnim i istorijskim traumama. Na nivou kapitalnih istorijskih urbanih vrednosti kriterijumi za vrednovanje pripadaju isključivom pravu konzervatora, a izrada planskih dokumenata pripada isključivim nadležnostima urbanističkih službi. Postupak odlučivanja o zaštićenim prostorima nije regulisan na način koji omogućava i da urbanisti učestvuju u vrednovanjima kao što konzervatori učestvuju u pripremi urbanističkih planova, niti konzervatorima pripada pravo bavljenja urbanističkim pitanjima, zbog čega aktuelni sistem donošenja i implementacije urbanističkih planova izaziva sve češće kontroverze. Primarni cilj konferencije je da se kroz polemičke platforme ispitaju profesionalne korelacije kao i konfliktne korelacije u percepciji održivosti kulture prostora, sa ciljem operativnog uobličavanja protektivnih strategija.

TEMATSKE OBLASTI

Istoriografija i metodologija urbane konzervacije savremenog doba usmerena je na odnos spomeničke zaštite graditeljskog nasleđa i urbanističkog planiranja čime je definisan i osnovni okvir teme. Osnovna tema XI naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem Graditeljsko nasleđe i urbanizam je podeljena u nekoliko podtema:

 • Nasleđe i urbanizam u teoriji, praksi i teorijskoj praksi
 • Istorijske urbane matrice i urbani pejzaži
 • Savremeni arhitekti, planiranje i projektovanje – savremenost i tradicionalnost
 • Normativna i planska polja zaštite graditeljskog nasleđa
 • Digitalne tehnologije, performativnost i spomeničko nasleđe
 • Planiranje (mega) infrastrukturnih projekata i nasleđe

PRIJAVA APSTRAKATA

Prijava mora da sadrži: naslov rada na srpskom jeziku (pismo ćirilica/latinica) i engleskom jeziku i tematsku oblast, apstrakt na srpskom jeziku (pismo ćirilica/latinica) i engleskom jeziku – do 200 reči, ime i prezime autora, instituciju/ustanovu/firmu i podatke za kontakt. Učesnici koji će rad prezentovati usmeno na engleskom jeziku, dostavljaju rad samo na engleskom jeziku. Nakon pregleda ponuđenih prijava radova, autori će biti obavešteni da li je apstrakt prihvaćen i dobiće detaljna uputstva za pripremu i slanje rada.

Apstrakte slati na mejl adresu konferencija@beogradskonasledje.rs

VAŽNI DATUMI

Rok za prijavu apstrakta: 10. decembar 2020.

Obaveštenje o prihvatanju teme i apstrakta: 24. decembar 2020.

Rok za slanje radova: 15. mart 2021.

Rok za slanje komentara recenzenata: 5. april 2021.

Rok za predaju konačne verzije rada: 25. april 2021.

JEZICI KONFERENCIJE

Srpski i ostali jezici bivših jugoslovenskih republika i engleski.

RECENZIJE I PUBLIKACIJE

Svi pristigli radovi proći će kroz proceduru dvostruke anonimne recenzije. Prihvaćeni radovi će biti publikovani u Zborniku sa jedinstvenim ISBN i UDK brojevima. Samo odabrani radovi će biti usmeno prezentovani u okviru radnog programa Konferencije.

KRITERIJUMI ZA PRIHVATANJE RADOVA

 • Da odgovara temi skupa
 • Da je rad originalan, da nije publikovan ili ranije prezentovan
 • Da prikazuje nove metode, saznanja i iskustva
 • Da definiše ključne probleme, pitanja i da daje odgovore
 • Da ne vređa rad i stavove drugih
 • Da sledi upustva za pisanje apstrakta i rada
 • Da su ispoštovani zadati rokovi

KOTIZACIJA

Za učešće na Konferenciji kotizacija se ne naplaćuje.

NAČIN ODRŽAVANJA KONFERENCIJE

U zavisnosti od razvoja aktuene situacije prouzrokovane širenjem kovid virusa, biće naknadno saopšten način održavanja konferencije (tradicionalno ili/i digitalno).

NAUČNO-STRUČNI ODBOR

Prof. dr Luka Skansi, Politecnico di Milano, Department of Architecture and Urban Studies, Italija

Prof. dr Mirjana Roter Blagojević, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Prof. dr Marija Maruna, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Prof. dr Zoran Đukanović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Prof. dr Uroš Radosavljević, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Prof. dr Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr Aleksandar Kadijević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Prof. dr Aida Abadžić-Hodžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Docent dr Renata Jadrešin Milić, School of Architecture, Unitec Institute of Technology, Auckland, Novi Zeland

Docent dr Aleksandar Staničić, Faculty of Architecture and the Built Environment TU Delft, Holandija

Docent dr Alen Žunić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Docent dr Dragana Ćorović, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Dr Alenka Di Batista, Institut za istoriju umetnosti Franceta Steleta ZRC SAZU, Slovenija

Dr Tijana Crnčević, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Dr Nataša Danilović Hristić, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Dr Sanja Simonović Alfirević, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Dr Ana Niković, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Dr Zlata Vuksanović Macura, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Srbija

Dr Marija Lalošević, Urbanistički zavod Beograda, Srbija

Branka Šekarić, Nacionalni komitet ICOMOS, Srbija

Olivera Vučković, Direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Dr Marina Pavlović, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Rade Mrlješ, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Ivana Vesković, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

ORGANIZACIONI ODBOR

Rade Mrlješ, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Ivana Vesković, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Saša Mihajlov, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Jasna Cvetić, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Hajna Tucić, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Teodora Merdanović, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Srbija

Borjan Brankov, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Milena Milinković, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

VIŠE INFORMACIJA

Rade Mrlješ, diplomirani inženjer arhitekture, ZZSKGB

konferencija@beogradskonasledje.rs

rade.mrljes@beogradskonasledje.rs

+381 11 3287557 / lokal 5170

 

Ivana Vesković, diplomirani istoričar umetnosti, ZZSKGB

ivana.veskovic@beogradskonasledje.rs

+381 11 3287557 / lokal 5105

 

PDF – SRPSKI JEZIK

PDF – ENGLESKI JEZIK