УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

IUAV-DSC_0204w

За академску 2020/21. годину, односно за пролећни семестар планиране су 2 мобилности за студенте Архитектонског факултета у Београду.

На конкурс се могу пријавити студенти 1. или 2. Године МАС Архитектура (модул архитектонске технологије) и МАС Архитектура (модул архитектура).

Период боравка је 6 месеци – пролећни семестар фебруар/јул.

Процес селекције обавља се посредством онлине платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (mobion.bg.ac.rs).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет ИУАВ у Венецији, Венеција, Италија, по пријему потпуне документације.

 

Важни датуми

Рок за пријаву кандидата путем МОБИОН платформе је до: 20.11.2020. године, 23:59 часова.

 

Студијски програми

Општи услов за све кандидате: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

Информације о студијским програмима налазе се на линку http://www.iuav.it/INTERNATIO/

 

 

Неопходна документација

 

 1. 1. Diploma and diploma supplement of previously obtained (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)
 2. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)
 3. Proof of Language skills of relevant language (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: ИЕЛТС / ТОЕФЛ / ЦАМБРИДГЕ ФЦЕ, ЦАЕ, ЦПЕ,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију).
 4. CV (на енглеском језику)

 

 1. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):

– назив студијског програма за који сте заинтересовани

– разлози за похађање изабраног студијског програма

– очекивања од изабраног студијског програма

– заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму

– веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента

 1. Copy of Passport (скенирана прва страна пасоша)
 2. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/how-to-apply/ka103/required-documents-ka103-outgoing-students, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету)

 

ВАЖНО:

1) ЕСПБ координатори АФ проф. Владимир Лојаница и проф. Ана Никезић, проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;

2) Попуњен, одштампан, печатиран, заведен и потписан формулар од стране студента и продекана за наставу (4 примерка) се скенира и прилаже уз онлине пријаву. 1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби, 1 копија координатору за студентску мобилност и 1 копија остаје студенту да је приложи уз он-лине пријаву).

Упутство за попуњавање уговора о мобилности (Леарнинг Агреемент) можете видети на приложеном линку у документу (прикачен ПДФ)

 

 1. Copy of the first page of students’ booklet (индеx – копија прве странице индекса)
 2. PHOTO (фотографија портрет)

 

Неформални информативни разговор заинтересованих кандидата са проф. Наташом Ћуковић Игњатовић обавиће се 11.11.2020. на Теамс платформи у термину по договору.

Са пријављеним кандидатима ће се у посебном термину обавити и формални интервју са професорима УБ-АФ и ИУАВ.

За процедуру потписивања LA (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, ruca@arh.bg.ac.rs / тел: +381 11 3218 767