УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Sajt

Публикација AF Files резултат је вишегодишње иницијативе развијане у оквиру Центра за истраживачку делатност (ЦИД) Универзитета у Београду, Архитектонског факултета и настала је са намером да буде примарни вид дисеминације студентских резултата на свим нивоима студија и студијским програмима у циљу формирања базе добрих пракси Факултета, праћења развоја студијских програма и актуелних тематских оквира у наставном процесу.
Тежња је да се AF Files приређује на годишњем нивоу систематизованим архивирањем и презентацијом најуспешнијих дипломских пројеката на основним и мастер студијама, као и прегледом ваннаставних активности у актуелној академској години.

Садржај публикације чине:

  • најуспешнији завршни радови са Мастер академских студија – Архитектура (МАСА) и то за сва четири модула: Архитектура (МАСА-А), Урбанизам (МАСА-У), Архитектонске технологије (МАСА-АТ) и Архитектонско конструктерство (МАСА-АК), Мастер академских студија – Унутрашња архитектура (МАС-УА) и Мастер академских студија – Интегрални урбанизам (МАС-ИУ) насталих у оквиру студијске целине Мастер теза, Мастер пројекат, Мастер завршни рад у току академске 2018/2019. године,
  • најуспешнији завршни радови са Основних академских студија – Архитектура (ОАСА) насталих у оквиру курса Студио пројекат 4 – Синтеза у току академске 2018/2019. године,
  • преглед номинованих дипломских радова од стране Комисије за селекцију најуспешнијих завршних мастер радова 2018/2019. испред УБ-АФ за различите националне и међународне конкурсе и награде,
  • преглед ваннаставних активности реализованих у току академске 2018/2019. године (радионице, иницијативе, семинари, конференције), као достигнућа студената у оквиру међународних конкурса.

Извод из уводника:

“ Процес едукације на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (УБ-АФ) тежи професионалном образовању кроз иновативне и изазовне студијске програме, врхунску оперативност и логичку усклађеност, са компетенцијама за савремену професионалну праксу што доприноси постизању веће компетитивности на глобалном тржишту и уклапању у европске интеграционе токове. Тежи се подстицају студената у примењивању сазнања из општих наука, савремених достигнућа и открића, као и на систематском провежбавању емпиријских наука и основних принципа из архитектонске и урбанистичке праксе. Захваљујући континуалном унапређењу студијских програма и јачању сарадње са другим високошколским институцијама, струковним организацијама и мрежама едукације, УБ-АФ поседује верификована достигнућа од којих су најзначајнија: Национална акредитација студијских програма, еквивалентсност са француском националном дипломом (омогућавање стручне праксе и стицања лиценце у Француској), акредитовани курсеви према стандардима РИБА (Краљевски институт британских архитеката), као и висок ранг у регионалном и међународном контексту едукације архитеката (факултет је рангиран у 100 најбољих школа у области архитектуре и дизајна на листи магазина ДОМУС, једног од најцењенијих и најстаријих часописа за архитектуру у свету)…

…Наставни курикулуми у форми студио пројекта, сваке године достижу висок ниво комплексности кроз практично искуство и систем учења заснован на пројектовању повезан са широким оквиром теоретски и истраживачки оријентисаних модула оснажујући студенте да одговоре на савремене професионалне изазове. Како би се створила документациона база о достигнућима студената, актуелним темама и приступима, Архитектонски факултет у Београду иницира издавање годишње публикације АФ Филес. Тежња публикације је да на системтизован и прегледан начин, у временском опсегу једне академске године заокружује актуелне теме и перспективе у процесу едукације на УБ-АФ. Теме студија, као и појединачних радова студената који су садржај ове публикације представљају широк спектар иновативних приступа и пројектантских домета у оквиру завршних студио пројеката основних, интегрисаних и мастер академских студија на УБ-АФ. Поред тога, секција Ваннаставне активности тежи да направи преглед оних активности које су се одвијале и успешно реализовале у претходној академској години, а које су допринеле да студенти отворе нове хоризонте размишљања, истраживања и деловања. ”

Др Владан Дјокић, редовни професор
Декан

Др Ана Никезић, ванредни професор
Продекан за науку и наставу

 

НАСЛОВ: AF Files
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: др Владан Ђокић
ИТДАВАЧ: Универзитет у Београду –Архитектонски факултет
УВОДНИК: др Владан Ђокић, др Ана Никезић
КОНЦЕПТ И ПРЕЛОМ: Тамара Поповић, Александра Миловановић
НАСЛОВНА СТРАНА: Милош Костић
ГОДИНА: 2020.
ИЗДАЊE: 1
ЈЕЗИК: српски, енглески
ДИМЕНЗИЈЕ: 17.6 x 25 cm
СТРАНИЦА: 288
ТИРАЖ: 300
ISSN: 2683-6386
ШТАМПА: SAJNOS doo, Нови Сад

 

Публикација је доступна и онлине на следећем линку: ISSUU