УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Архитектонски факултет у Београду реализатор HERSUS пројекта у оквиру ERASMUS+ Стратешких партнерстава у области високог образовања

1

Архитектонски факултет у Београду у наредне три године биће реализатор пројекта за Универзитет у Београду у оквиру Општег позива за 2020. годину (EAC/A02/2019), програма Erasmus+ Стратешка партнерства у области високог образовања. Одлуку о одабиру пројекта за финансирање је донела Национална Erasmus+ Агенција, Фондација Tempus. Више информација на: https://erasmusplus.rs/rezultati-strateska-partnerstva-visoko-obrazovanje-2020/

Назив пројекта:

Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS)

Трајање пројекта:

34 месеца (1. новембар 2020 – 31. август 2023)

Носилац пројекта:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Партнери на пројекту:

Universita IUAV di Venezia

Univeristy of Cyprus – Department of Architecture

Aristotle University of Thessaloniki – School of Architecture

University of Sevilla – UNESCO Chair on Built Urban Heritage CREhAR in the digital era

2

Резиме:

Фокус HERSUS пројекта је на друштвеној и образовној вредности европског културног наслеђа, односно на унапређењу и тестирању иновативних наставних пракси у области одрживости и наслеђа. Кроз развој нових партиципативних и интеркултуралних приступа наслеђу, пројекат има за циљ да оснажи младе професионалце знањем и компетенцијама које су им потребне за успех у висококвалификованим занимањима. Примарни циљ пројекта је креирање и имплементација нових иновативних курсева, групе курсева и ваннаставних активности, у оквиру постојећих мастер студијских програма, који су тематски засновани на критичком питању односа одрживе урбане агенде, и урбаног и архитектонског наслеђа. У том смислу, ХЕРСУС има за циљ (1) да унапреди постојеће студијске програме на мастер нивоу студија и (2) да постигне стабилан и одржив образовни оквир комплементаран глобално утврђеним циљевима у области архитектонског и урбанистичког образовања.

HERSUS конзорцијум се састоји од пет високошколских установа из Србије, Италије, Кипра, Грчке и Шпаније, које ће заједно радити на осмишљавању и развоју курсева и њиховој дистрибуцији кроз међународне обуке за наставнике, радионице за студенте и заједнички изграђену дигиталну платформу за дељење процеса истраживања и резултата (HERSUS Sharing Platform). Пројекат укључује активности сарадње између истраживачког сектора, и приватног и јавног сектора, које су усмерене на локалну и регионалну подршку у циљу унапређења сарадње у високом образовању. Истраживачи на пројекту радиће у три експертска тима: REconstruction, REuse i REsilience. Успостављањем експертских истраживачких група, пројекат има за циљ да анализира теме од значаја за модернизацију и развој високог образовања у области архитектонског и урбанистичког пројектовања.

Резултати HERSUS пројекта се очекују у оквиру пет поља на којима се уједно и заснива концепт пројекта:

  • Истраживање и деловање: Аналитичка, процесна и проблемска истраживања која ће имати за резултат (а) Публикацију анализе добрих пракси у предметној области, (б) Студију о спроведеном упитнику о актуелним питањима и стањем у предметној области, и (ц) Студију о основним начелима за учење планирања и пројектовања одрживе грађене средине, и заштите и поновне употребе наслеђа,
  • Дизајн и развој: Конципирање нових и иновативних наставних планова и програма за урбанистичке и архитектонске школе у Европи,
  • Информисање: Подизање свести о важности тематских оквира одрживости и наслеђа уз дисеминацију резултата на националном и међународном нивоу, и креирање HERSUS дигиталне, јавно доступне платформе за дељење процеса истраживања и резултата,
  • Умрежавање: Успостављање транснационалног стратешког партнерства између урбанистичких и архитектонских школа у Европи,
  • Образовање и обука: Организација наставничких обука и студентских радионица као полигона за тестирање нових курикулума.

Руководилац пројекта:

Др Владан Ђокић, редовни професор

Администратор пројекта:

Светлана Толић, руководилац Финансијске службе

Истраживачи са Архитектонског факултета у Београду:

Др Ана Радивојевић, редовни професор | Др Ана Никезић, ванредни професор | Др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор | Др Јелена Живковић, ванредни професор | Др Милица Милојевић, доцент | Др Јелена Ристић Трајковић, доцент | Александра Миловановић, истраживач-приправник | Тамара Поповић, истраживач-приправник | Александра Ђорђевић, асистент | Др Младен Пешић, асистент | Др Бојана Зековић, асистент | Невена Лукић, асистент