UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

mas upis

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2020/21. objavljene su u MAS INFORMATORU 2020: 

 

INFORMATOR: Master akademske studije 2020/21.

 

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 08. septembra 2020. zaključno sa 16. septembrom 2020. godine u 23.59.

Prijavljivanje se obavlja slanjem potrebne dokumentacije na e-adresu prijemnimaf@arh.bg.ac.rs.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa rednim brojem prijave, ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama kao i rasporedom sedenja, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs.
Subota, 19.09.2020. godine u 12 sati.

– Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške),
Subota, 18.09.2020. od 12-15 sati na e-adresu prijemnimaf@arh.bg.ac.rs.

 

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

 

NEDELJA, 20. SEPTEMBAR 2020, U 12 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA

NEDELJA, 20. SEPTEMBAR 2020, U 15 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije pola sata pre početka prijemnog ispita.

Isticanje preliminarne rang liste
SREDA, 23. SEPTEMBAR 2020. do 24 sata.

 

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe,

četvrtak, 24. septembar 2020. od 09 do 15 sati i petak, 25. septembar 2020. od 09 do 12 sati u sobi 206a. U slučaju potrebe, proces predaje žalbi će se odvijati putem interneta. Precizne informacije će biti objavljene blagovremeno.

Uvid u radove će se održati u petak, 25. septembra. 2020. u terminu koji će biti naknadno objavljen.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu
petak, 25. septembra. 2020. do 24 sata.

 

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na e-adresu prijemnimaf@arh.bg.ac.rs
subota, 26. septembar 2020. do 24 sata.

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu  žalbu
ponedeljak, 28. septembar 2020. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs.
ponedeljak, 28. septembar 2020. do 15 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata će se sprovesti u periodu od 30. septembra do 02. oktobra 2020. Precizan protokol za upis na master akademske studije će biti naknadno objavljen.