UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

oasa iasa

 • Prijavljivanje kandidata obaviće se u četvrtak, 03. septembra 2020. od 10 do 12 sati, u sobi 205, Arhitektonskog fakulteta.
 • Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima iz srednje škole, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta www.arh.bg.ac.rs
  četvrtak, 03. septembar 2020. godine do 20 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA

 • petak , 04. SEPTEMBAR 2020. GODINE, U 10 SATI , NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU
 • Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta
  petak , 04. septembar 2020. godine u 8 sati.
 • Kandidati su dužni da u petak , 04. septembra 2020. godine dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.
 • Isticanje preliminarne rang liste najkasnije
  petak, 04. septembar 2020. do 23 sata.
 • Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi
 • Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, isključivo lično, u pisanom obliku na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste
  ponedeljak, 07. septembar 2020. od 09 do 15 sati u sobi 206a.
 • Uvid u radove za kandidate koji su podneli žalbu Komisiji
  ponedeljak, 07. septembar 2020. u 14 sati u računarskom centru AF.
 • Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu
  ponedeljak, 07. septembar 2020. do 20 sati.
 • Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, isključivo lično, u pisanom odliku, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata,
  utorak, 08. septembar 2020. na e-adresu prijemniaf@arh.bg.ac.rs, do 20 sati.
 • Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu
  sreda, 09. septembar 2020. do 11 sati.
 • Objavljivanje konačne rang liste fakulteta na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta
  www.arh.bg.ac.rs.
  sreda, 09. septembar 2020. godine do 20 sati.

Upis kandidata :

 • četvrtak, 10. septembar 2020. godine od 12 do 13 sati, u sobi 205
 • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 11. septembra 2020. godine do 13 sati, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnoj rang listi.
  četvrtak, 10. septembar 2020. godine u 14 sati ispred sobe 205, Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis.

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Osnovnih akademskih studija Arhitektura 2020/21. i Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitekture 2020/21. objavljene su u INFORMATORU za septembarski rok:

INFORMATOR – septembar: OAS i IAS Arhitektura 2020/21.