UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Međunarodna konferencija o tradicionalnoj gradnji, arhitekturi i urbanizmu: Arhitektura i zajednica

Image (4)

2020. izdanje konferencije Arhitektura i zajednica biće održana virtuelno 13. i 14. novembra.

Cilj je promovisanje stvaranja mesta i građevina koje su u skladu sa lokalnom kulturom i tradicijom i poštuju okolinu i njene prirodne resurse. Konferencija takođe ima za cilj da omogući bolje poznavanje tradicionalnih konstruktivnih kultura u različitim regionima sveta i, s tim, veće poštovanje prema njima, kako bi doprineli njihovom boljem očuvanju i kontinuitetu.

Svi akademci i praktikanti tradicionalne gradnje, arhitekture i urbanizma koji su zainteresovani za teme predložene za ovu konferenciju mogu podneti radove. Svi predlozi će proći kroz selekcioni postupak i mogu biti prihvaćeni za predstavljanje na konferenciji i / ili objavljeni u novom časopisu za tradicionalnu gradnju, arhitekturu i urbanizam (www.traditionalarchitecturejournal.com), a mogli bi biti izabrani i za oboje.

Ako se predlog podnese u obliku akademskog rada, prvi korak je slanje sažetka koji će oceniti naučni odbor. Rok za slanje sažetaka je 9. avgust. Sve ostale prijave koje nisu naučni radovi, kao i kompletni naučni radove čiji su sažeci već prihvaćeni,  moraće da budu dostavljeni do 14. septembra.

Sve informacije u vezi konferencije potražite na linku https://traditionalarchitectureconference.com/