UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu doneo je dana 10.07.2020. godine, odluku u vezi sa polaganjem ispita u toku pandemije u skladu sa kojom će biti održani ispiti na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
 
Ključne odredbe Kriznog štaba koje se odnose na rad članica Univerziteta su sledeće:
 
1. Ispiti nisu javno okupljanje,
2. Ispiti se organizuju poštujući prostorni raspored jedan studenta na 4 m2.
 
Ovim odrednicama se omogućava održavanje ispita za one studente koji žele da polažu u ovom ispitnom roku.
 
Ove mere su na snazi dok Krizni štab ne donese drugačiju odluku.