UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

BANER 2020

Nakon drugog dana pozivanja kandidata, u 13 sati, zaključno sa rangom 302, prijavilo se:

  • OAS – 160/160 kandidata u budžetskom statusu,
  • OAS – 1 kandidat u budžetskom statusu sa afirmativne liste,
  • IAS – 40/40 kandidata u budžetskom statusu,
  • IAS – 1 kandidat u budžetskom statusu sa afirmativne liste,
  • OAS – 75/79 kandidata u samofinansirajućem statusu
  • IAS – 10/23 kandidata u samofinansirajućem statusu
  • Odustalo je ukupno 17 kandidata, samim tim ostalo je i 17 nepopunjenih mesta

Pozivanje kandidata, redom, po rang listi, počevši od ranga 303, počinje u 15 sati, do konačne popune kvote od 304 upisana studenta.
Ukoliko se kandidat koji je pozvan ne odazove, smatraće se da nije zainteresovan i pozivanje će se nastaviti sa sledećim kandidatom na rang listi.

 

Komisija za sprovođenje upisa