UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Univerzitet_u_Beogradu

Daje se u zakup stan površine 27,45m2 u dvorišnom objektu, prvom levo, u Zadužbini Ljubice M. Zdravković u Beogradu, u Ul. Sinđelićeva broj 26, prva zona, u viđenom stanju.

Početni iznos zakupnine je 564,12 din/m2 bez PDV-a, što ukupno iznosi 15.485,00 din bez PDV-a (Zadužbina nije u sistemu PDV-a).

Stan se izdaje u zakup za stanovanje ili za obavljanje mirne delatnosti.

U slučaju da izabrani ponuđač prijavi obavljanje delatnosti u stanu, Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od vrste prijavljene delatnosti koja će se u stanu obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

Stambeni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 (pet) godina, s`tim što se isti može produžavati za naredni isti, kraći ili duži period.

U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička ili pravna lica i preduzetnici, radi obavljanja registrovane delatnosti, koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz oglasa.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Zadužbina Ljubice M. Zdravković, Beograd, Studentski trg broj 1.

Otvaranje ponuda održaće se dana 23. jula 2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije o oglasu