УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

27/06/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-13 од 23.06.2020.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-13.1 од 23.06.2020.г. Комисије  за избор наставника за ужу научну област:  Историја, теорија иестетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђастављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за архитектуру,  за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб- страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање доцента: др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл.инж.арх Сажетак Комисијe за избор у звање доцента: др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл.инж.арх