УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

terminski plan

Пре сваког испита, односно смене уколико се испит одржава у више смена, столови ће бити дезинфиковани, а учионица проветрена.

Временски размак између два испита, односно смена полагања испита је минимум 30 минута.

Улаз у амфитеатар за сваку испитну смену предвиђен је са студентске стране из ходника са салама, а излаз обавезно омогућити са супротне стране према ходнику са административним просторијама, како не би долазило до мешања испитних смена.

Наставници су дужни да на основу пријављених кандидата направе спискове студената за полагање по салама и исте учине доступне студентима пре испита (преко е‐платформи), а како би се минимизирала гужва и задржавање у ходнику.

СТУДИО ПРОЈЕКАТ (Испит траје 4 сата – 240 минута)

Редари дезинфикују столове и проветравају учионицу
1. 60 минута
Студенти доносе и постављају радове
Асистент их организује
Када поставе радове студенти напуштају зграду Факултета
2. 120 минута
Наставници и асистенти оцењују радове
3. 30 минута
Наставници и студенти заједно дискутују о резултатима (сви морају имати маске)
Предлаже се да сваки студент добије писмени коментар на свој резултат како би се
време заједничког задржавања у учионици свело на минимум
4. 30 минута
Студенти скупљају радове и одлазе са Факултета
Асистент контролише салу – све ствари морају бити изнешене
Редари дезинфикују столове и проветравају учионицу

ПИСМЕНИ ИСПИТ и КОЛОКВИЈУМ (Испит траје максимално 180 минута, а колоквијум максимално 120 минута по смени)

  • Максималан број студената у зависности од капацитета сале је 15.
  • Максимални број студента у амфитетру је 50.
  • Студенти седе у дијагонали – места ће бити обележена.
  • Сви присутни у салма и амфитетру, током испита и у периоду боравка у згради, морају имати  маске
  • На улазу у салу студенти, наставници и асистенти обавезно морају дезинфиковати руке.
  • У салама, током трајања испита, мора бити отворен минимално један прозор, а у амфитеатру три.
  • Предлаже се наставницима да на основу списка пријављених кандидата направе списак студената по салама како би се смањиле гужве по ходницима.
  • Када заврши испит студент је дужан да напусти Зграду Факултета.

УСМЕНИ ИСПИТ

Одржавати у сменама тако да се НИКАКО не формирају редови испред сала, односно амфитеатра. Није могуће одржавати усмени испит или део испита у наставничким кабинетима.

Студенти долазе на испит у заказано време, а према утврђеним терминима за полагање испита. После испита се не задржавају на ходнику.

Обавезно је ношење маски и дезинфекција руку на улазу у салу, односно амфитеатар.

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД се одвија у свему према измењеном протоколу о реализацији наставе на студијској целини Завршни рад

Напомена:

Наставници су се изјаснили да нема потребе за организованом надокнадом на обавезним предметима и на предметима који имају вежбе, као и на студио пројекту, те да ће се за појединце евентална надокнада спровести појединачно у договору са предметним наставницима.

 

ТЕРМИНСКИ ПЛАН