УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Image (2)

Поступак и документација

Особа која жели да се упише кроз наведени Програм афирмативне мере приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм у сваку наредну школску годину подноси, поред обавезне конкурсне документације, и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом.

Поступак утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом и спроводи га Комисија за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом.

Поступак се покреће подношењем, у папирној или електронској форми, захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетском центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу.

Уз захтев се прилаже фотокопија једног од следећих докумената:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења;
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;
  • мишљење Интерресорне комисије.

 

Уколико кандидат не поседује горе наведена документа, уз захтев прилаже медицинску документацију о постојању инвалидитета. Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна документација.

Поступак се спроводи без новчане накнаде.

Рокови

Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на упис у прву годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере, захтев са прописаном документацијом подноси се од 10. маја до 1. јуна 2020. године.

Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на упис лица са инвалидитетом у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету, захтев са прописаном документацијом подноси се од 20. августа до 1. септембра текуће школске године.

Упис лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија у школској 2020/2021.години

Особе са инвалидитетом могу се уписати у прву годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу кроз Програм афирмативне мере за упис лица са инвалидитетом који доноси Влада Републике Србије.

Упис лица са инвалидитетом врши се у складу са актуелним  Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у  Београду за школску 2020/2021. годину , а захтев за покретање поступка подноси се до 1.06.2020.године Универзитетском центру за студенте са хендикепом на прописаном обрасцу.

Пријемни испит

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Контакт

За све додатне информације кандидати се могу обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Центар се налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Напомена

У складу са предузимањем свих неопходних мера предострожности и опреза поводом вируса COVID-19, молимо Вас да документацију стриктно шаљете електронским путем, на мејл адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Сви заинтересовани кандидати биће правовремено обавештени уколико дође до неких промена у процесу подношења документације. Хвала на разумевању!

Желимо вам добродошлицу на Универзитет у Београд – Архитектонски факултет.

 

Управа Факултета