УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

CEEPUS Logo

Архитектонски факултет у Београду постао руководећа установа нове CEEPUS академске мреже „CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society“

 

Нова академска мрежа „CROSS/HOUSE“ је прихваћена у априлу 2020. године као „umbrella“ мрежа, што је додељено новим мрежама на београдском универзитету. CEEPUS je програм за размену студената и професора из подунавских и њима суседних држава средишње, источне и југоисточне Европе. Тема предложене мреже је образовање платформе високог образовања за источноевропске студије становања кроз архитектуру и урбанизам. Најуочљивији разлог за избор теме је раскорак између брзог развоја стамбеног сектора у Источној Европи и са тим повезаних бројних научних истраживања с једне стране и недостатка одговарајућег одраза дате динамике у високом образовању с друге стране. Сходно овоме, главни циљ предложене академске мреже је успостављање основа за стварање будућих источноевропских студија становања на факултетима за архитектуру и урбанизам који чине конзорцијум у овој мрежи.

 

Установе-учесници у мрежи размене:

  1. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Србија (РУКОВОДИЛАЦ)
  2. Универзитет у Бањалуци – Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Република Српска, Босна и Херцеговина
  3. Чешки технички универзитет у Прагу – Архитектонски факултет, Чешка република
  4. Будимпештански универзитет за технологије и привреду – Архитектонски факултет, Мађарска
  5. „Тадеуш Кошћушко“ технички универзитет у Кракову – Архитектонски факултет, Пољска
  6. Технички универзитет у Темишвару – Факултет за архитектуру и урбанистичко планирање, Румунија
  7. Универзитет у Марибору – Факултет за грађевинарство, саобраћај и архитектуру, Словенија

 

Руководилац мреже и главни представник Архитектонског факултета у Београду:

Технички секретар мреже:

Даља обавештења на:

CEEPUS: www.ceepus.info

TEMA: https://www.ceepus.info/upload/FileViewer.aspx?ID=AC9EFF9D6CCC63C2BAA3C3133D6ED98CBE7ECC5E522AD73BB786C8F4213CA615