УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Препознајући важност активног деловања и ефективног трагања за одговарајућим реакцијама у светлу пандемије ЦОВИД-19, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је иницирао и реализовао Онлине студентску радионицу “Изазови ЦОВИД-19: Архитектура пандемије” усмерену на трагање за новим, иновативним типологијама и архитектонским сценаријима који ће чинити основ за креирање просторно-програмских решења у циљу смањења ризика ширења вируса. Радионица је реализована у периоду од 13. до 27. априла 2020. године уз учешће студената свих нивоа студија и студијских програма Архитектонског факултета у Београду и Факултета техничких наука у Новом Саду.

Радионица је реализована кроз 4 фазе спроведене у оквиру Microsoft Teams  платформе као дигиталног полигона за комуникацију између студената, тутора и критичара. Иницијална фаза радионице је одржана 13. априла  у виду Уводне презентације у оквиру које су тутори, асистенти и истраживачи Архитектонског факултета у Београду, студентима представили тематски оквир и очекиване резултате радионице. На основу препознатих истраживачких и пројектантских перспектива у светлу изазова ЦОВИД-19 студенти су 20. априла представили идеограме поља деловања у виду PechaKucha презентација.  Укупно 98 студената основних, интегрисаних, мастер и докторских академских студија, подељених у 29 група, представили су полазна истраживачка питања и препознали проблеме који се могу решавати кроз даљи процес истраживања и дизајна у оквиру радионице. На основу комплементарности одређених аспеката, просторног нивоа деловања и програмског усмерења студентске групе са припадајућим идејама су подељене у 6 тематских оквира у којима је настављен даљи рад у оквиру радионице. У сваком тематском оквиру су поред студената и тутора учествовали и критичари, наставници Архитектонског факултета у Београду. Трећа фаза радионице је реализована 25. и 26. априла и била је усмерена на разраду идејних решења и студија кроз дискусију студената, тутора и критичара у свих 6 тематских оквира. Четврта фаза радионице је подразумевала самостални рад студената на финализацији идејних решења и студија у складу са критикама и препорукама критичара и тутора.

Ова тродневна акција је резултовала израдом 29 идејних решења и студија у шест тематских оквира: (1) Унапређење функционалних перформанси простора, (2) Алтернативни режими коришћења простора, (3) Урбани мобилијар и јавни простори, (4) Дизајн заштитне опреме – прототипи, (5) Промењена свакодневица, и (6) Модели смештајног простора најугроженијих група. Кроз рад, креативно и критичко мишљење у току радионице, више од 100 стручњака и будућих експерата је показало своју мотивацију, жељу и енергију за професионалним деловањем у складу са савременим изазовима трансформације градова и непредвидивим процесима који имају директан утицај на простор као основну арену професионалног деловања архитеката и урбаниста.
Овде можете погледати публикацију резултата радионице:

ТЕМА 1: УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИОНАЛНИХ ПЕРФОРМАНСИ

Теме које су предложили студенти односе са формирање егзоскелета за унапређење комуникације и успостављање просторних дистанци у јавним објектима (Група 01) али и елемената и механизама доставе, транспорта, избацивања отпада у високим објектима (Група 21). Други сет тема се односи на креирање PostCorona Neufert-а који преиспитује пројектантске модуле у односу на просторне дистанце (Група 16), развијање сценарија коришћења стамбеног простора од стране различитих корисника (Група 18) али и редефинисања ветробрана и улазних партија у просторима становања (Група 13).

01 02 03 04 05

ТЕМА 2: АЛТЕРНАТИВНИ РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Основне идеје које су презентоване на радионици тичу се преиспитивања начина за реорганизацију простора и система пијаца (Група 02), трговинских објеката и креирања нових типологије супермаркета (Група 08, Група 34), али и пренамене гаража и паркинг простора на отвореном у време ванредних околности (Група 25). Још једна идеја која је представљена односи се на креирање мобилних јединица примарне здравствене заштите (Група 19).

06 07 08 09 10

ТЕМА 3: УРБАНИ МОБИЛИЈАР И ЈАВНИ ПРОСТОРИ

У складу са идејом просторне, али не и социјалне дистанцираности, студенти су предложили преиспитивање простора рада и становања на отвореном (Група 22), мапирање и адаптацију неискоришћених простора у сврху квалитетнијег провођења слободног времена (Група 30), простора игре у јавном простору (Група 07),  интервенција у јавном просторима у виду преграда за обезбеђивање физичке дистанце (Група 04) али и коришћења ресурса воде и приобаља (Група 24).

11 12 13 14 15

ТЕМА 4: ДИЗАЈН ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ - ПРОТОТИПИ

Идеје се првенствено односе на креирање прототипа заштитне опреме које ће се користити за време трајања пандемије и то пре свега кроз креирање пунктова за рециклажу текстила и креирање баријера у просторима едукације (Група 32), израде Цорона кит-а, мултифункционалне опреме за дезинфекцију (Група 05), дизајна заштитних маски и одела (Група 31) и дизајна пнеуматских структура у сврху заштите (Група 33).

16 17 18 19

ТЕМА 5: ПРОМЕЊЕНА СВАКОДНЕВНИЦА

У оквиру теме промењене свакодневице сврстане су идеје о преиспитивању односа споља и унутра, односно нове нормалности. У складу са тим преиспитују се теме екстензија тераса (Група 06, Група 29), ентеријера собе (Група 17), свести о значају природе у изолацији (Група 20), али и простора за рекреацију (Група 28).

20 21 22 23 24

ТЕМА 6: МОДЕЛИ СМЕШТАЈНОГ ПРОСТОРА НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРУПА

Идеје у оквиру ове теме, односе се на промишљање простора домова за старе (Група 09), редефинисања простора за привремени смештај оболелих пацијената у време пандемије (Група 10), алтернативних приступа смештају у руралним срединама (Група 11), израде јединица за смештај оболелих (Група 23) али и простора за смештај и изолацију бескућника.

25 26 27 28 29

ОРГАНИЗАЦИЈА

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Организациони тим / Тутори: Александра Ђорђевић, Јована Бугарски, Младен Пешић, Ана Зорић, Милош Костић, Дејан Тодоровић, Андреј Јосифовски, Александра Миловановић, Неда Соколовић
Критичари: Арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор / Др Ана Никезић, ванредни професор / Др Ксенија Лаловић, ванредни професор / Арх. Игор Рајковић, ванредни професор / Арх. Небојша Фотирић, ванредни професор / Др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор / Др Милица Милојевић, доцент / Др Данијела Миловновић Родић, доцент / Др Ратка Чолић, доцент / Др Марија Милинковић, доцент / Др Милена Кордић, доцент / Др Павле Стаменовић, доцент / Др Јелена Ристић Трајковић, доцент / Др Ивана Ракоњац, доцент / Др Гроздана Шишовић, доцент