UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

U svetlu globalne pandemije COVID-19, Arhitektonski fakulet u Beogradu organizuje online studentsku radionicu usmerenu na traganje za novim, inovativnim mikro tipologijama koje će činiti osnov za kreiranje prostorno-programskih rešenja za smanjenje rizika širenja virusa.

ilustracija sajt

Važnost aktivnog delovanja i efektivnog traganja za odgovarajućim reakcijama u vanrednom stanju jedan je od vodećih izazova u svetlu pandemije COVID-19 sa kojom se suočava globalno stanovništvo. Kreiranje novih prostorno-programskih scenarija koji će omogućiti bezbedno i efektivno obavljanje svakodnevnih aktivnosti osnovni je zadatak profesionalaca u domenu arhitektonskog i urbanog dizajna. Univerzitet u Beogradu – Arhitetonski fakultet poziva zaineresovane studente svih nivoa studija i studijskih programa da uzmu učešće u Online studentskoj radionici “Izazovi COVID-19: Arhitektura pandemije”.

Detaljnije informacije o zadatku i očekivanim rezultatima studenti će čuti na uvodnoj prezentaciji koja je zakazana za ponedeljak, 13. april 2020. godine, u 12.00 časova putem Microsoft Teams platforme (pristupni kod timu: b7nl18e).

Radionica je interdisciplinarna i otvorena je za sve studente svih studijskih programa i različitih nivoa studija. Studentima MASA Arhitektonskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu učešće u radionici može biti priznato umesto obavezne radionice uz Studio 1 (1 ESPB) ili stiču pravo na dodatne kredite za vannastavne aktivnosti (2 ESPB). Radionica će se odvijati na srpskom jeziku.

Rezultati studentskog rada postignuti tokom radionice biće publikovani putem Veb izložbe na sajtu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.

AGENDA

Ponedeljak, 13. april 2020.

12h, Teams

Uvod u radionicu

Samostalni rad

Ponedeljak, 20. april 2020.

12h, Teams

PechaKucha 20×20

Ideogram mikro tipologije,definisanje polja delovanja

Subota, 25. april + Nedelja, 26. april 2020.

Teams

Radionica

Rad na idejnim rešenjima i prostorno-programskim scenarijima

Četvrtak, 30. april 2020.

Sajt Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

Veb Izložba

PRIJAVA

Rok za prijavu: Petak 17. april 2020. godine

Radionica je otvorena za studente svih studijskih programa i različitih nivoa studija, čija su interesovanja i istraživačke oblasti kompatibilne zadatom tematskom okviru.

Prijave za radionicu su moguće individualno, u paru ili grupno (do 5 članova). Pitanja i prijave slati na:

arhitekturapandemije@gmail.com

ORGANIZACIJA

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Tutori: Aleksandra Đorđević, Jovana Bugarski, Mladen Pešić, Ana Zorić, Miloš Kostić, Dejan Todorović, Andrej Josifovski, Aleksandra Milovanović

Kritičari: Nastavnici UB-FA