УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у  звање доцента за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа на Департману за архитектуру у оквиру расписаног конкурса од 15. јануара 2020. године.

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања,

за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа на Департману за архитектуру, у саставу:

  • др Марко Николић, председник

доцент Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета,

  • др Владимир Мако, члан

редовни професор Универзитета  у Београду – Архитектонског факултета и

  • др Миодраг Шуваковић, члан

редовни професор Универзитета  Сингидунум  Београд – Факултета за медије и комуникације

заказује извођење приступног предавања, са темом:

СВАКОДНЕВНА ЕСТЕТИКА У АРХИТЕКТУРИ И ДИЗАЈНУ

 

Приступно предавање одржаће се дана 17. марта 2020. године, у сали 200, са почетком у 11.00 часова. Кандидат др Ирена Кулетин Ћулафић ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута).

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

 

У  Београду, 06. марта 2020. године

Председник  Комисије

др Марко Николић, доцент

Универзитета у Београду – Архитектонског факултета