УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

obavestenje

УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ и РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Министарства просвете, науке и технолошког развоја Инжењерске коморе Србије Организују МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП 16. ЛЕТЊУ ШКОЛУ УРБАНИЗМА са темом БУДУЋНОСТ ГРАДОВА И УРБАНИЗМА

  • Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова
  • Утицај управљачког система (прописи, процедуре, институције) на уређење градских простора и развој урбанизма као дисциплине
  • Актуелне теме из надлежности РГЗ-а
  • Практичне и теоријске реакције у српском граду и урбанизму на глобалне климатске промене и недостатак одговарајућих коректива у градској пракси (зелени урбанизам и архитектура, биоелектрична мобилност, биоклиматска енергетика, општа рециклажа…).

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом до 300 речи на српском и енглеском језику 20.03.2019.

Пријаву тема са апстрактом и финалну верзију рада слати на е-маил адресу udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@eunet.rs

Рок за слање финалне верзије рада 25.04.2020. у максималном обиму 8 страница А4 формата, са једноструким (single) проредом за целокупан рад (укључујући и графичке прилоге, резиме, литературу, …)

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА

УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ,

11000 Београд, Кнеза Милоша 9,

Светлана Јаковљевић

Тел/факс +381 11 33 47 418, +381 63 81 05 864 +381 69 11 05 864

Е-mail: udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@EUnet.rs