УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

4

У периоду од 13. до 21. децембра 2019. године, на Архитектонском Факултету, Универизитета у Београду, одржана је радионица ADJUSTING BELGRADE: COLLAGE OF URBAN INTERIORITY. На радионици су учествовали студенти мастер програма лондонске школе архитектуре – Architectural Association (АА) и студенти докторских, мастер и интегрисаних студија Архитектонског Факултета, Универзитета у Београду.
Учешћем на радионици, студенти су имали прилику да уз менторство проф. Shin Egashira (АА, Диплома 11) и тутора Марка Миловановића (АА) преиспитују различите урбане типологије града Београда. Кроз серију шетњи, предавања и разговора, студенти су стекли увид у неформални и екстра-легални пејзаж града и том приликом забележе ове појаве кроз фотографију, цртеж, интервју и филм. Уводно предавање одржала је Љубица Славковић (ЦЗКД), а након предавања Иве Чукић (Министарство Простора), студенти су започели своја истраживања.
Свака од 6 група студената са АА презентовала је свој досадашњи рад студентима Архитектонског Факултета, Универзитета у Београду на основу чега су студенти формирали групе.
Крајњи исход радионице је било истраживање постојећих наратива неформалног Београда, као и њихово поређење, у форми великог колажа. Колаж, у даљем читању постаје предмет истраживања нових наратива и испитивање могућности нових социјалних и физичких односа.
Учесници:
АА: Buster Rongrenn, Joseph Istance, Younseo Song, Jae Kim, Миа Алексић, Nicholas Lin, Simon Glemser, Elina Zampetakis, Daniel Hambley, Neophytos Christou, Никола Милорадовић, Richard Aina
The Bartlett, UCL: Nonna Shabanova
УБ-АФ: Ђорђе Булајић, Тијана Мачкић, Милица Божић, Јована Арсић, Мила Луковић, Катарина Огњеновић, Сара Станковић, Теодора Спасић, Марија Матијевић, Милица Божовић, Бранко Гулан

8

Priprema pred finalne prezentacije i diskusiju | FOTO: Đorđe Bulajić

1

Buster Rongrenn, Joseph Istance, Đorđe Bulajić, Tijana Mačkić | FOTO: Đorđe Bulajić

2

Younseo Song, Jae Kim, Milica Božić, Jovana Arsić | FOTO: Branko Gulan

3

Mia Aleksić, Nicholas Lin, Mila Luković, Katarina Ognjenović. | FOTO: Branko Gulan

4

Simon Glemser, Elina Zampetakis, Sara Stanković, Teodora Spasić | FOTO: Branko Gulan

5

Daniel Hambley, Neophytos Christou, Marija Matijević, Milica Božović | FOTO: Branko Gulan

6

Nikola Miloradović, Richard Aina, Nonna Shabanova, Branko Gulan | FOTO: Branko Gulan

7

Studenti Younseo Song, Jae Kim, Milica Božić i Jovana Arsić prezentuju svoje istraživanje, gostujući kritičari: Snežana Vesnić i Ljubica Slavković | FOTO: Branko Gulan