УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

21/12/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-35 од 17.12.2019.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-35.1 од 17.12.2019.г. Комисије  за избор наставника за ужу на уачну област:  Урбанизамстављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Марија Маруна, изабере у звање редовног професора, на Департману за урбанизам,  за наведену област.

Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб- страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање редовног професора: др Марија Маруна Сажетак Комисијe за избор у звање редовног професора: др Марија Маруна