УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

image2-bez_boje (3)

Расписује се Конкурс за доделу 6 (шест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:

 • природно-математичких наука,
 • техничко-технолошких наука,
 • медицинских наука и
 • друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2019. године.

 

Награда у износу од по 150.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

 

Критеријуми за добијање награде су:

1) Научни рад објављен у 2018. и 2019. години са афилијацијом Универзитета у Београду, или евидентиран у 2019. години DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са 31. децембром 2019. године.

2) Научни рад чији је одговорни аутор (corresponding author) кандидат.

3) Научни рад који претходно није упућиван на конкурс за доделу  награде Задужбине Ђоке Влајковића.

 

Потребна документација:

 • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1),
 • Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду,
 • Краткa биографијa,
 • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,
 • Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа.

Комплетна документација доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Рок за подношење пријава је од 10.12.2019. године до 25.01.2020. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426.

 

Избор најбољег научног рада врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

 

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

 

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.