УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

NASLOVNA SLIKA - KONKURS ARS

Повод и циљ израде конкурса

Animal Rescue Serbia (ARS) је прво званично непрофитно удружење грађана које се бави добровољним спасавањем животиња у Србији. Удружење пружа помоћ свим врстама животиња (власничке, напуштене, домаће, дивље …) којима је угрожен живот, а приступ месту на коме се налазе је отежан, ризичан, компликован или није могућ на уобичајен начин. ARS обучава и организује спасилачке тимове који пролазе стручну обуку за спасавање са висина, из дубина и са воде уз обезбеђену адекватну опрему за приступ, спасавање и пружање прве помоћи, чиме се смањује ризик од додатних повреда. Након обављеног спасавања, животињама се пружа базична медицинска помоћ након чега се предају на даље старање власницима или се упућују у одговарајућу амбуланту или службу. У оквиру удружења Animal Rescue Serbia оформљен је и привремени смештај за спасене животиње. У њему се налазе животиње које су повређене или болесне и за чији је опоравак потребно одређено време. Након што се животиња у потпуности опорави, спремна је за удомљавање или се враћа на локацију са које је спасена. Дакле, ARS није азил за животиње, не бави се прикупљањем напуштених или повређених животиња и њиховим лечењем, већ се примарно бави спасавањем и привременим смештајем током рехабилитације уколико је потребно.

С тим у вези, повод за расписивање овог конкурса се налази у потреби ARSза једним комплетно осмишљеним и опремљеним прихватилиштем са привременим смештајем током рехабилитације животиња, чија се реализација предвиђа на задатој локацији у приградском насељу Пиносава.

Предмет конкурса је израда концептуално – програмско просторног решења прихватилишта за рехабилитацију домаћих и дивљих животиње у приградском насељу Пиносава, Општина Вождовац, Београд.

Обухват конкурса представља локација која се налази уз улицу Дубоки поток, а обухвата део П1 парцеле КП 1669 укупне површине 2323m2.

Циљ конкурса произилази из жеље расписивача да се студентским конкурсом прикупе што креативнији и иновативнији предлози за дизајн и изградњу једног, типолошки специфичног, објекта као што је прихватилиште за животиње.

Конкурс који се спроводи је по врсти: отворен, према категорији учесника: студентски, према задатку: идејни, по облику: двостепени и према начину предаје: анонимни.

Први степен конкурса: концептуално-програмско просторно решење прихватилишта за домаће и дивље животиње, мора бити достављено на начин и у форми који је детаљније објашњен у Распису конкурса – део 3. Правила конкурса. Жири ће изабрати до десет предлога из првог степена конкурса и позвати њихове тимове у други степен конкурса.

Други степен конкурса се односи на израду три моделска решења прихватилишта разрађених на основу предлога из првог степена конкурса, а до нивоа идејног решења. Учесници другог степена конкурса ће развијати предлоге у оквиру радионице Отвореног студија архитектуре и радити заједно са представницима удружења ARS, архитектама истраживачима ОСА-е и члановима жирија, на разради и продукцији пројекта који је предмет овог конкурса.

Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година Архитектонског факултета, Универзитета у Београду. Један тим може учествовати на овом конкурсу само са једним предлогом. Једно лице може учествовати на овом конкурсу само у једном тиму, а максималан број чланова у тиму је три.

Услови за спровођење конкурса

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Конкурс садржи и назнаку да ће се изабрана моделска решења из другог степена конкурса предати на коришћење Наручиоцу, који има право објављивања и коришћења награђених пројеката за своје потребе, без посебне накнаде, уз обавезу навођења имена аутора и Факултета.

Конкурсни рокови

  • Почетак конкурсног рока првог степена конкурса: 02.12.2019.
  • Рок за постављање питања: 09.12.2019. Питања слати на email адресу konkursars@arh.bg.ac.rs
  • Рок за предају конкурсних радова првог степена конкурса: 23.12.2019. од 14:00 до 16:00 часова у кабинету 239 Архитектонског факултета, Булевар краља Александра 73/II 11000 Београд.
  • Објава резултата првог степена конкурса: 30.12.2019. Резултати првог степена конкурса ће бити објављени на интернет страници Архитектонског факултета arh.bg.ac.rs
  • О начину рада и роковима другог степена конкураса изабрани тимови ће бити накнадно обавештени.

Врста награде и постконкурсне активности

С обзиром да је реч о учешћу студената у добротворним активностима за заједницу, свим члановима изабраних тимова из првог степена конкурса, односно учесницима радионице другог степена конкурса, ће се ова активност вредновати са 2 ЕСП бода, док ће се студентима Мастер студија изабрани рад вредновати са максималним бројем бодова на предметима Студио М01А – Радионица / Студио 05А – Радионица или Студио М03А – Радионица / Студио 07А – Радионица.

Након завршеног другог круга конкурса Архитектонски факултет и ARS ће све пристигле радове јавно приказати кроз изложбу и каталог конкурсних радова. Разрађена моделска решења другог круга конкурса ће детаљно бити приказана у публикацији која је производ другог степена конкурса и која представља основ за фазу реализације пројекта на датој локацији.

Састав Жирија

Чланови жирија:

в. проф. др Душан Игњатовић, представник Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

Александар Гаврић, председник организације Аnimal Rescue Serbia

доц. др Гроздана Шишовић, представник Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

 

Секретар конкурса/жирија:

асистент др Маја Драгишић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација са програмом и свим прилозима, преузима се бесплатно са интернет странице Архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs

РАСПИС И ПРОГРАМ

КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ