UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Hristina Stojanović_Narodna biblioteka_1

Otvaranje izložbe je planirano za petak, 29.11 u 19h u galeriji O3ONE Art Space, Gavrila Principa 16.

 

Projekat Moderni u Beogradu (MuBGD) okuplja grupu arhitekata (Bekić Iva, Gajić Irena, Dukanac Dalia, Đorđević Stefan, Zlatković Snežana, Ješić Mirjana, Stojanović Hristina, Cigić Petar) sa posebnim interesovanjem i angažmanom u oblasti ilustracije, grafičkog dizajna i likovnih umetnosti. Zajedno su pokrenuli platformu MuBGD u cilju promocije, ali i kritičke analize arhitektonskog nasleđa Beograda putem inovativnih grafičkih reprezentacija.

Poslednja u nizu izložbi grupe autora Moderni u Beogradu u tekućoj godini je zamišljena da produbi jednogodišnju analizu odabranih arhitektonskih dela  i prostornih celina nastalih u hladnoratovskom periodu na teritoriji Beograda. Za razliku od prethodne četiri izložbe, autori ovaj put u okviru svojih grafičkih reprezentacija otkrivaju i elemente svog istraživanja kroz crtež, ilustraciju, fotografiju, čime ukazuju na slojevitost interpretativnog postupka, ali i upućuju na složenost pronalaska ne tako vidljivih tragova arhitektonskih projekata. Na tragu korišćenja različitih materijala, tehnika i prostorni odnosa, kao i likovnih izraza, dodatnom arhivskom građom ličnog procesa teže da svoje analize upute ka višem stepenu čitanja arhitektonskog nasleđa Beograda. Grafički prikazi su oslobođeni kolorita, svedeni na elementarnost osnovnih prostornih kontrasta, sa ciljem da stimulišu drugačiji pogled. Likovna sloboda autora, sa druge strane, često podrazumeva spekulativan i fiktivan način re-interpretacije društveno-kulturoloških aspekata odabranih arhitektonskih objekata i prostornih celina. Akcenat niza izložbi je takođe na savremenoj interpretaciji kroz likovnu reprezentaciju u okviru arhitektonskog diskursa.

Autori će na izložbi prikazati sledeće objekte:

_Bekić Iva

Naziv objekta: Dom omladine Beograda

Arhitekti: Dragoljub Filipović i Zoran Tasić

Godina projektovanja i izgradnje: 1961-1964

_Gajić Irena

Naziv objekta: Kiosk K67
Arhitekt: Saša J. Mächtig

Godina projektovanja i izgradnje: 1966

_Dukanac Dalia

Naziv objekta: Zgrada drustveno-politickih organizacija

Arhitekt: Mihailo Janković

Godina projektovanja i izgradnje: 1961-1965

_Đorđević Stefan

Naziv objekta: Ambasada SR Nemačke

Arhitekt: Bogdan Ignjatović

Godina projektovanja i izgradnje: 1970-1979

_Zlatković Snežana

Naziv objekta: Palata „Beograd” – Beograđanka

Arhitekt: Branko Pešić

Godina projektovanja i izgradnje: 1969-1974

_Ješić Mirjana

Naziv objekta: Univerzalna sportska dvorana Pionir I

Arhitekti: Ljiljana Bakić i Dragoljub Bakić

Godina projektovanja i izgradnje: 1972-1973

_Stojanović Hristina

Naziv objekta: Zgrada Narodne biblioteke

Arhitekt: Ivo Kurtović

Godina projektovanja i izgradnje: 1961-1973

_Cigić Petar

Naziv objekta: Dom štampe na Trgu Republike
Arhitekt: Ratomir Bogojević

Godina projektovanja i izgradnje: 1958-1961

Snežana Zlatković_Palata 'Beograd' ili Beograđanka