УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Креирање склопова и амбијената у природном окружењу: студијски једнодневни обилазак Предела изузетних одлика „Авала“ студената друге године МАСА-УРБАНИЗАМ

fotografija br 1

Креирање склопова и амбијената у природном окружењу: Предео изузетних одлика „Авала“. Аутор фотографије: Ања Тривић

Извештај са једнодневног обиласка локације и теренског истраживања одржаног 15.10.2019.

Предмети: Студио М03У – пројекат, семинар и радионица: Креирање склопова и амбијената у природном окружењу

Професор: др Бисерка Митровић

Сарадник: истраживач приправник Мирјана Бараћ, маст.инж.арх.

 

Сходно теми, предмету и циљу истраживања у оквиру предмета Студио М03У – пројекат, семинар и радионица, предметни професор др Бисерка Митровић и сарадник у настави Мирјана Бараћ, организовали су једнодневни обилазак Предела изузетних одлика „Авала“ студентима друге године МАСА-У 2019/20.

smart

Проф. др Бисерка Митровић и сарадник у настави Мирјана Бараћ са студентима друге године МАСА-У 2019/20. Аутор фотографије: Јелена Милићевић

Значајно природно добро „Авала“ стављено је под заштиту државе као предео изузетних одлика и увршћено је у „Одабрано подручје за дневне лептире у Србији“

(PBA – Prime Butterfly Areas in Serbia) и Емералд подручје тј. подручје од посебног националног и међународног значаја са аспекта очувања дивље флоре и фауне и њихових природних станишта.

Кроз непосредна детаљна теренска истраживања, студенти су имали прилику да се упознају са предеоним и пејзажним обележјима Авале, као и културно-историјским, традиционалним и вредностима у погледу богатства биљног и животињског света.

Обилазак локације и развијање односа према природном окружењу и односа између природног и изграђеног имали су за циљ боље разумевање стања, вредности и потенцијала локације, али и њених основних проблема и ограничења, значајних за формирање информационе основе и идеја о развојним могућностима подручја истраживања.

fotografija br 3

fotografija br 4

fotografija br 5

fotografija br 6

fotografija br 7

Обилазак ПИО „Авала“ студената друге године МАСА-У 2019/20. Аутор фотографија: Марко Јовановић

Током обиласка локације, студенти су разговарали са Јеленом Милићевић, дипломираним политикологом и представницом организације Авалаинфо која је формирана од стране локалног становништва са циљем развоја туристичке понуде Авале и презентације домаћинстава подавалских насеља.