УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Erasmus+ пројекат Danubian SMCs: Учешће Архитектонског факултета у Београду као партнера на првом међународном састанку у Будимпешти

Danubian SMCs

Пројекат:            Креативан Дунав: Иновативна настава за инклузиван развој малих и средње великих подунавских градова (енг. Creative Danube: Innovative teaching for inclusive development in small and medium-sized Danubian cities)

Акроним:           Danubian SMCs

Програм:            Erasmus+ КА203

Акција:                Сарадња за иновације и размену добре праксе

Тип акције:        Стратешка партнерства за високо образовање

Трајање:             01.10.2019-31.08.2022.

 

Архитектонски факултет је партнер у новом пројекту Erasmus+ KA203 – Danubian SMCs – у име Универзитета у Београду, a који ће трајати 35 месеци. У средишту пројекта је интердисциплинарна настава; то је, пре свега, колаборативни образовни пројекат који наглашава и пренос знања између универзитетских партнера и између наставника и студената сваког партнера. Пројектом ће се дугорочно показати како подунавски мали и средњи градови могу бити боље препознати и вредновани неконвенционалним и стваралачким начинима подучавања, како би достигли инклузиван и подстицајан став како за наставнике и њихове ученике, тако и за локалне стекјлхолдере. На тај начин ће пројекат створити између потреба стваралачког духа и иновација на тржишту рада и очекиваним оспособљавањем тек стасалих стручњака у планирању простора.

 

Пројектни партнери у Danubian SMCs пројекту су:

 1. Водећи партнер: Универзитет за архитектуру и урбанизам „Јон Минку“ – Факултет за урбанизам, Букурешт, Румунија;
 2. Универзитет за технологије и привреду у Будимпешти – Архитектонски факултет, Будимпешта, Мађарска;
 3. Словачки технички универзитет – Архитектонски факултет, Братислава, Словачка;
 4. Технолошки универзитет у Бечу – Факултет за архитектуру и просторно планирање, Беч, Аустрија;
 5. Дунавски универзитет Кремс – Факултет за учење, уметност и архитектуру, Кремс на Дунаву, Аустрија;
 6. Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија; и
 7. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд, Србија.

 

Пројектни тим Архитектонски факултета Универзитета у Београду:

 1. В.проф. др Александра Ђукић, пројект менаџер и истраживач;
 2. Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, истраживач;
 3. Доц. др Данијела Миловановић Родић, истраживач;
 4. Ас. др Бранислав Антонић, истраживач и менаџер за комуникације;
 5. Ас. Јелена Марић, истраживач;
 6. Светлана Толић, финансијски менаџер.

 

Први међународни састанак пројекта Danubian SMCs одржан је 11. и 12. новембра 2019. године у Будимпешти, у Мађарској. Циљ састанка био је успостављање управљачке структуре пројекта и представљање компетенција свих партнера. Проф. Александра Ђукић, пројекат менаџер, Светлана Толић, финансијски менаџер, и ас. Бранислав Антонић, финансијски менаџер, присуствовали су првом састанку у име Универзитета у Београду.

Erasmus

 

First meeting