УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

maxresdefault (1)

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ОКВИРУ ИНТЕР-ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ СПОРАЗУМА СА UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, ВЕНЕЦИЈА, ИТАЛИЈА

 

За академску 2019/20. годину, односно за пролећни семестар планирана је 1 мобилност за студенте Архитектонског факултета у Београду:

 

На конкурс се могу пријавити студенти 1. или 2. године

МАС Архитектура (модул архитектонске технологије)

МАС Архитектура (модул архитектура)

 

Период боравка је 6 месеци – пролећни семестар фебруар/јул

 

Процес селекције обавља се посредством онлине платформе Универзитета у Београду

МОБИОН 

 

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Università IUAV di Venezia, Венеција, Италија,

по пријему потпуне документације.

 

Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе почиње 28.10.2019.

Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе је до 18.11.2019.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТУДЕНТЕ: просечна оцена у току студија 8,5 и више.

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОНЛИНЕ РЕГИСТРАЦИЈУ СТУДЕНАТА ПУТЕМ МОБИОН ПЛАТФОРМЕ

 

 1. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

 

 1. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

 

 1. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету;)

 

ВАЖНО:

1) ЕСПБ координатори АФ проф. Владимир Лојаница и проф. Ана Никезић,  проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;

2) Попуњен, одштампан, потписан, печатиран и заведен формулар од стране студента и продекана за наставу (4 примерка) се скенира и прилаже уз онлине пријаву. 1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби, 1 копија координатору за студентску мобилност и 1 копија остаје студенту да је приложи уз он-лине пријаву).

Упутство за попуњавање уговора о мобилности (Леарнинг Агреемент) можете видети на приложеном линку у документу (прикачен ПДФ)

 

 1. Recommendation Letter (писмо препоруке једног или више професора са матичног факултета – писано на енглеском језику)
 2. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
 • назив студијског програма за који сте заинтересовани
 • разлози за похађање изабраног студијског програма
 • очекивања од изабраног студијског програма
 • заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму
 • веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента.

 

 1. Confirmation of Enrolment (уверење о упису, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

 

 1. Language Certificate (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију)
 2. Copy of Passport (скенирана прва страна пасоша)
 1. CV (на енглеском језику)
 2. PHOTO (портрет)

 

За процедуру потписивањаLA (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, ruca@arh.bg.ac.rs / tel: +381 11 3218 767

 

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.