UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Upis u prvu godinu Master akademskih studija 2019/20 – drugi upisni krug – konačne rang liste

MAS-IIROK

PRELIMINARNE RANG LISTE – DRUGI UPISNI ROK

MAS 2019 – Arhitektura

MAS 2019 – Unutrašnja arhitektura

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2019/20. objavljene su u MAS INFORMATORU 2019:

INFORMATOR: Master akademske studije 2019/20.

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se u UTORAK, 15. oktobra 2019. godine u studentskoj službi fakulteta od 10 do 14 sati.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta:

Utorak, 15.10.2019. godine u 20 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške),

Sreda, 16.10.2019.od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta

ČETVRTAK, 17. OKTOBAR 2019. godine u 8 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

  • ČETVRTAK, 117. OKTOBAR 2019. GODINE, U 10 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
  • ČETVRTAK, 17. OKTOBAR 2019. GODINE, U 14 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Isticanje preliminarne rang liste:

ČETVRTAK, 17. OKTOBAR 2019. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe: petak, 18.10.2019. od 09 do 12 sati i ponedeljak, 21.10.2019. od 09 do 12 sati u sobi 206a.

Termin uvida u radove će biti naknadno objavljen.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:

ponedeljak, 21.10.2019. do 22 sata.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:

utorak, 22.10.2019. od 09 do 20 sati u sobi 206a .

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:

sreda, 23.10.2019. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:

sreda, 23. oktobar 2019. do 15 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata:

  • četvrtak, 24. oktobar 2019. godine u 9 sati, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis na svim studijskim programima ispred sobe 205.
  • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 24. oktobra do 14 sati, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
  • četvrtak, 24. oktobar 2019. godine u 15 sati, ispred sobe 205, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

UPIS 2019