UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam 2019/20 – konačna rang lista

DAS 800X600

KONAČNA RANG LISTA I REŠENJE DEKANA

Konačna rang lista za upis 2019/20 na DAS

Rešenje dekana

Upis DAS 2019/20

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam 2019/20 su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: DAS – Arhitektura i urbanizam 2019/20. TERMINSKI PLAN: DAS – Arhitektura i urbanizam 2019/20.

Terminski plan

Terminski plan prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2019/120. god.

PRVI UPISNI ROK

16. – 17.09.2019. PRIJAVA KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata obaviće se na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br 73, drugi sprat, soba 204, dana od 16. do 17. septembra 2019. godine od 10.00 – 16.00 časova.

17.09.2019. Objavljivanje liste prijavljenih kandidata na konkurs

Lista kandidata prijavljenih na konkurs, sa ličnim podacima i podacima o uspehu sa prethodnih studijskih programa, biće istaknut na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta, dana 17. septembra 2019. godine, u 17.00 časova.

17.09.2019. Primedbe kandidata na liste prijavljenih kandidata na konkurs

Kandidati, čiji su lični podaci i podaci o uspehu sa prethodnih studijskih programa eventualno pogrešno uneti u listu prijavljenih kandidata, mogu da podnesu prigovor Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita, dana 17. septembra 2019. godine, u 18 časova, u sobi 204 Fakulteta.

– – – – – – – – – – – – – – –
PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit održaće se dana 18. i 19. septembra 2018. godine, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

18.09.2019. 10.00 – 12.00 časova: prvi deo – test
19.09.2019. 10.00 – 17.00 časova: drugi deo – intervju
– – – – – – – – – – – – – – –
20.09.2019. Objavljivanje preliminarne rang liste u 10.00 časova,  na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.
23.09.2019. Podnošenje žalbi kandidata nadležnoj Komisiji do 14 časova

Eventualne žalbe na preliminarnu rang listu podnose se Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita u pisanom obliku, isključivo lično, dana 23. septembra 2019. godine, od 10.00 – 14.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

23.09.2019. Rešenja Komisije po žalbama kandidata u 16 časova

biće objavljeno dana 23. septembra 2019. godine, u 16.00 časova, na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

24.09.2019. Podnošenje žalbi kandidata Dekanu do 14 časova

Žalbe na Rešenje Komisije podnose se Dekanu Fakulteta, u pisanom obliku, isključivo lično, dana 24. septembra 2019. godine, do 16.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

25.09.2019. Konačna odluka Dekana po žalbama kandidata u 10 časova

Konačna odluka Dekana Fakulteta po žalbama biće dostavljena Kandidatima i Komisiji 25. septembra 2019. godine, u 10.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

25.09.2019. Objavljivanje konačne rang liste u 12 časova

Konačna rang lista biće objavljena dana 25. septembra 2019. godine, u 12.00 časova na oglasnoj tabli i veb sajtu Fakulteta.

– – – – – – – – – – – – – – –
26. – 27.09.2019. UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA

Upis kandidata obaviće se dana 26. i 27. septembra 2019. godine, od 12.00-16.00 časova, u sobi 204 Fakulteta.

Pravo na upis stiču kandidati na osnovu utvrđene Konačne rang liste, a u skladu sa propisanom upisnom kvotom. Ukoliko se kandidati koji su stekli pravo na upis ne upišu u predviđenom roku, Fakultet će umesto njih upisati odgovarajući broj kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi.

03.10.2019. POČETAK NASTAVE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

UPIS 2019