UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Kosara Kujundžić, dipl.inž.arh.

24/07/2019

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom Principi održive arhitekture u funkciji valorizacije objekata zdravstvenog turizma na primjeru Igala Kosare Kujundžić, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: “Principi održive arhitekture u funkciji valorizacije objekata zdravstvenog turizma na primjeru Igala Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: “Principi održive arhitekture u funkciji valorizacije objekata zdravstvenog turizma na primjeru Igala