УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

24/07/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом Принципи одрживе архитектуре у функцији валоризације објеката здравственог туризма на примјеру Игала Косаре Кујунџић, дипл.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у библиотеци факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: “Принципи одрживе архитектуре у функцији валоризације објеката здравственог туризма на примјеру Игала Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: “Принципи одрживе архитектуре у функцији валоризације објеката здравственог туризма на примјеру Игала