UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci

NAJAVA KONKURS 1

Grad Banja Luka raspisao je međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci, očekujući da budući most u Docu bude jedan od najreprezentativnijih objekata gradske infrastrukture.

 

Cilj konkursa je da se kroz procenu pristiglih idejnih rješenja pronađe najkvalitetnije rešenje budućeg mosta, uključujući i neposredno urbanističko okruženje. Očekuje se da bi konkurs, zbog atraktivnosti projekta, mogao privući veliku pažnju domaćih i inostranih arhitekata. Namera gradske administracije je da most uz  funkcionalnu vrednost u povezivanju dve obale Vrbasa, ima i visoku estetsku vrednost.

Kako bi se dobilo što više kreativnih i kvalitetnih rešenja za ovaj budući simbol grada, odlučeno je da konkurs bude međunarodnog karaktera tako da mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane konkursom bez obzira na teritorijalnu pripadnost.

Konkurs za novi most u Docu otvoren je do 30. septembra, a za najbolje idejno rešenje predviđena je novčana nagrada u iznosu od 20, 000 evra.

Konkurs je organizovan digitalno, a više informacija je dostupno na sledećim linkovima:

 

Konkurs most Dolac

 

Konkurs za idejno rešenje mosta

Osim ovog konkursa, Grad Banjaluka najavljuje još dva međunarodna konkursa, i to:

  • Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja centralne pješačke zone, i
  • Konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja miltifunkcionalne dvorane/kongresnog centra.