UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

30/04/2019

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se dr um. Milorad Mladenović, dipl. slikar, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora na Departmanu za arhitekturu: dr um. Milorad Mladenović, dipl. slikar Sažetak Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora na Departmanu za arhitekturu: dr um. Milorad Mladenović, dipl. slikar

Izložba umetničkih ostvarenja dr um. Milorada Mladenovića, dipl. slikara, biće otvorena u petak, 10. maja 2019. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Fakulteta, sala 200 (II sprat) i trajaće do 16. maja 2019. godine.