УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Yildiz_Technical_University_İstanbul_opt

Европски програм ERASMUS+ KA1 – пројекти размене студената и наставног и ненаставног особља високошколских институција

ERASMUS+ KA1 пројекти се називају и пројекти за међународну кредитну мобилност и засновани су на принципима академских размена успостављеним у ранијим фазама програма Европске уније.


Yildiz Technical University. Istanbul, Türkiye

Позив за пријављивање у оквиру Ерасмус+ КА1 интер-институционалног споразума са Јилдиз Техничким универзитетом (Yildiz Technical University. Istanbul, Türkiye) из Истанбула, Турске. За академску 2019/20. годину, односно за јесењи семестар планирано је укупно 2 мобилности за студенте Архитектонског факултета у Београду на студијама: МАС Архитектура, МАС Архитектура (модул архитектонске технологије) и МАС Архитектура (модул урбанизам).

Период боравка је 6 месеци – јесењи семестар октобар-фебруар 2019/20. године.

Процес селекције обавља се посредством онлајн платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Јилдиз Технички универзитет, Истанбул, Турска, по пријему потпуне документације.

Mobion_prijava_Yildiz-Technical-University

Важни датуми

Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/) платформе почиње: 28.03.2019.
Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/) платформе је до: 06.05.2019.

Студијски програми

Општи услов за све кандидате: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

Овде можете наћи информације о студијском програму:
YTU Department of Architecture: History of Architecture
Katalog: Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye

За процедуру потписивања

Learning Agreement Guidelines on how to use Learning Agreement for studies

Неопходна документација

Неопходна документација за онлајн регистрацију студената путем Мобион платформе:

1. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

3. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету)

ВАЖНО:

  1. ЕСПБ координатори Архитектонског факултета у Београду проф. Владимир Лојаница и проф. Ана Никезић, проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;
  2. Попуњен, одштампан, потписан, печатиран и заведен формулар од стране студента и продекана за наставу (4 примерка) се скенира и прилаже уз онлине пријаву (1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби, 1 копија координатору за студентску мобилност и 1 копија остаје студенту да је приложи уз он-лине пријаву). Упутство за попуњавање уговора о мобилности (Learning Agreement) можете видети на приложеном линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.

4. Recommendation Letter (писмо препоруке једног или више професора са матичног факултета – писано на енглеском језику)

5. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
– назив студијског програма за који сте заинтересовани
– разлози за похађање изабраног студијског програма
– очекивања од изабраног студијског програма
– заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму
– веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента.

6. Confirmation of Enrolment (уверење о упису, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

7. Language Certificate (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију)

8. Copy of Passport (скенирана прва страна пасоша)

9. CV (на енглеском језику)

10. PHOTO (портрет)

11. Студенти докторских студија морају имати позивно писмо и ментора на страном универзитету са којим ће радити.

За процедуру потписивања LA (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, емаил: ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.

Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Јилдиз Техничким универзитетом из Истанбула

Yildiz-Technical-University


Повезани текстови:
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ споразума са OWL Универзитетом примењених наука из Немачке за јесењи семестар 2019/20.
Конкурс 2019/20: пријављивање у оквиру Ерасмус+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Штутгарт из Немачке
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Политехнико из Барија, Италија
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом у Антверпену, Белгија
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Стратклајд Универзитетом у Глазгову, Велика Британија
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са OWL Универзитетом примењених наука из Немачке
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Мињо из Португала
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Штутгарт из Немачке
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Рома Тре из Италије
Конкурс: Летња школа у оквиру програма Erasmus+ коју организује Radboud универзитет из Холандије
ERASMUS+ мобилност студената, наставног и ненаставног особља: дневник из Пољске