UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

13/04/2019

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom “Optimizacija energetskih performansi u procesima sanacije univerzalnih sportskih dvorana izgrađenih u Beogradu u periodu od 1960. do 1980. godine” Mirjane Miletić, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: “Optimizacija energetskih performansi u procesima sanacije univerzalnih sportskih dvorana izgrađenih u Beogradu u periodu od 1960. do 1980. godine” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: “Optimizacija energetskih performansi u procesima sanacije univerzalnih sportskih dvorana izgrađenih u Beogradu u periodu od 1960. do 1980. godine”