УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Приступно предавање

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да ће се одржати јавно приступно предавање кандидата који сe бира у звање доцента за ужу научну област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру, у оквиру расписаног конкурса од 06. марта 2019. године.

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3. Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитету у Београду, а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду, Комисија за оцену приступног предавања, за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру, у саставу:

  • др Ана Никезић, председник, ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
  • др Владимир Миленковић, члан, редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и
  • др Вељко Радуловић, члан, ванредни професор Архитектонског факултета у Подгорици – Универзитета Црне Горе,

заказује извођење приступног предавања, са темом:

“Култура истраживања у процесу пројектовања”

Приступно предавање одржаће се дана 19. априла 2019. године, у сали 200, са почетком у 12.00 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем распореду

  1. кандидат др Катарина Анђелковић, у 12.00 часова;
  2. кандидат др Марија Милинковић, у 13.00 часова.

Правила извођења приступног предавања утврђена су Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у Београду.

У Београду, 10. априла 2019. године
Председник Комисије

др Ана Никезић, ванредни професор
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета