UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs Centra za promociju nauke: Javni poziv 2019. za finansijsku podršku projektima promocije nauke

Centar_za_promociju_nauke-Javni_poziv_2019

Izvor: Elementarijum – Naučnopopularni portal CPN

Centar za promociju nauke poziva sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije da pošalju prijave za finansijsku podršku projektima promocije nauke.

Za studente:
Poziv za učešće u Kategoriji 3 – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke

Centar_za_promociju_nauke_logo

I OSNOVNE INFORMACIJE
Centar poziva sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije, ali i pojedince preko naučnih klubova da podnesu svoje prijave za izbor projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike, kojima će Centar pružiti finansijsku podršku u 2019. godini.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije; podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, a koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije; podrška inovativnim i visokouticajnim projektima koji imaju veliki obuhvat u cilju razvoja i poboljšanja kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke od globalnog značaja i podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru putem naučnopopularnih eksponata kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz neposredno iskustvo.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 9.400.000,00 dinara, po sledećoj raspodeli:

 1. Kategorija 1 – Projekti promocije nauke u naučnim klubovima – 3.300.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 100.000,00 dinara;
 2. Kategorija 2 – Projekti promocije nauke – 4.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 200.000,00 dinara;
 3. Kategorija 3 – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke – do 100.000,00 dinara. Za projekte koji su izabrani kao nagrađeni i projekte koje će Centar uvrstiti u katalog, podnosilac projekta ima pravo na naknadu u zavisnosti od efekata njegovog iskorišćavanja:
  • za prvonagrađeni projekat – 50.000,00 dinara bruto,
  • za drugonagrađeni projekat – 30.000,00 dinara bruto,
  • za trećenagrađeni projekat – 10.000,00 dinara bruto.

  Maksimalan iznos cene izrade jednog eksponata je 100.000,00 dinara.
 4. Kategorija 4 – Projekti izrade eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke – minimum 2.100.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos izrade jednog eksponata 100.000,00 dinara.

Javni poziv za podnošenje projekata u prve tri kategorije otvoren je u periodu od srede, 03.04.2019. godine do utorka, 23.04.2019. godine.

Javni poziv za Kategoriju 4 se sprovodi pošto budu izabrana idejna rešenja iz Kategorije 3.

III PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća, u skladu sa Pravilnikom, imaju pojedinci u okviru naučnih klubova (najviše 2 naučna kluba), uz pisanu saglasnost naučnih klubova, kao i samostalno sva naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije koje se bave unapređenjem naučnoistraživačkog rada, popularizacijom i promocijom nauke. Zaposleni angažovani u Centru nemaju pravo učešća u projektima. Zaposleni i angažovani u centrima za stručno usavršavanje nemaju pravo na prijavu projekata iz kategorije 1, 3 i 4, dok u prijavi projekata iz kategorije 2 mogu da budu deo projektnog tima, ali ne i odgovorna lica projekta. Sedište podnosioca prijave mora da bude u Republici Srbiji.

IV NAČIN I ROK PRIJAVLJIVANJA
Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi Centra: prijave.cpn.rs. Poziv je otvoren od 03.04.2019. do 23.04.2019. godine, do 12 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave lica koja nemaju pravo učešća, kao i prijave projekata čije je sprovođenje Centar finansijski podržao u prethodnim godinama, a koji nisu podneli ispravan programski i finansijski izveštaj prema poslednjem usvojenom izveštaju, neće biti razmatrane.

V DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o izboru projekata koje će Centar finansijski podržati biće doneta na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za učešće.

Prijavu i projektnu aplikaciju ocenjuju članovi programskih komisija u skladu sa Pravilnikom, ocenama na skali od 1 do 5, po šest osnovnih kriterijuma (projektna ideja, program rada, uticaj projekta, stručnost projektnog tima, kvalitet izrade projektne aplikacije i struktura budžeta), za projekte kategorija 1 i 2 ocenama 1 do 5 po pet osnovnih kriterijuma (projektna ideja, izvodljivost, dizajn, razrada tehničke dokumentacije i struktura predmeta), za projekte kategorije 3 ocenama 1 do 5 po četiri osnovna kriterijuma (način izvođenja, cena izvođenja, rok izvođenja i reference) za projekte kategorije 4.

Odluka Centra o projektima koji će dobiti finansijsku podršku po ovom javnom pozivu za projekte kategorija od 1 do 3 biće objavljena 22.05.2019. godine na internet stranici Centra: www.cpn.rs.

Centar zadržava pravo da ne dodeli sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata, ili da dodeli iznos koji je manji od traženog, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava budžeta Centra.

Centar zadržava pravo da ne dodeli finansijska sredstva, ukoliko nije dostavljena nijedna prijava, odnosno nije dostavljena nijedna prijava kod koje su ispunjeni uslovi za učešće predviđeni Pravilnikom.

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Udruženje ili organizacija kojoj je u postupku po ovom pozivu odobrena finansijska podrška zaključuje sa Centrom ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti preko pozivnog broja Centra, telefon: (011) 2400 260  (lokal 120) ili na sajtu: prijave.cpn.rs.

Poziv za idejne projekte interaktivnih eksponata u parkovima nauke širom Srbije: