УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

28/03/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак реферата Комисије за избор наставника за ужу научну област: Aрхитектонско конструктерство и конструктивни системи, стављају на увид јавности.

Комисија предлаже да се др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област. Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање доцента на Департману за архитектонске технологије: др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање доцента на Департману за архитектонске технологије: др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх.

12/04/2019

Обавештавамо вас да је Комисија за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, формирана Одлуком Изборног већа Факултета, бр. 01-217/2-3.3, уочила извесне техничке грешке и непрецизности у Реферату и Сажетку реферата, који је постављен на јавни увид 28. марта 2019. године.

Такође Вас обавештавамо да ће Комисија исправити уочене недостатке и доставити вам исправљени извештај у најкраћем року, како би се поново организовао јавни увид.

С поштовањем,
Комисија за припрему реферата за избор кандидата


24/04/2019

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат бр. 02-11/1-17 од 19.04.2019. године и Сажетак реферата бр. 02-11/1-17.1 од 19.04.2019. године, Комисије за избор наставника за ужу научну област: Aрхитектонско конструктерство и конструктивни системи, стављају на увид јавности.

Комисија предлаже да се др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за архитектонске технологије, за наведену област. Реферат и Сажетак реферата Комисије налазе се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступани су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Реферат Комисијe за избор у звање доцента на Департману за архитектонске технологије: др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање доцента на Департману за архитектонске технологије: др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх.