УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

British-Scholarship-Trust-2019

Британска фондациjа (British Scholarship Trust) jе задужбина коjа своjим стипендиjама омогућава сусрет између Британских и младих, талентованих истраживача са териториjе бивше Jугославиjе. Циљ Фондациjе jе да подстакне стицање и размену знања и вештина потребних за развоj младих истраживача као и да подстакне вештину критичког мишљења у различитим научним дисциплинама.

Британска фондациjа (British Scholarship Trust) додељуjе стипендиjе постдипломцима са териториjе бивше Jугославиjе за обављање специjалистичких студиjа у Великоj Британиjи. Ниво студиjа – мастер студиjе и докторске студиjе. Годишње се додели 10 до 15 стипендиjа. Траjање стипендиjе jе од 1 до 3 месеца.

Стипендиjа од 900 фунти месечно за студиjски борвак изван Лондона, односно 1000 фунти за кандидате на студиjама у Лондону намењена jе за трошкове живота. Стипендиjе не покриваjу трошкове школарине. Трошкове пута сносе заинтересовани кандидати или њихова матична институциjа. Заинтересовани кандидати мораjу имати мање од 30 година у време почетка студиjског боравка. Стипендиjе се додељуjу на основу академских заслуга, познавања енглеског jезика, способности да предложено истраживање реализуjете током истраживачког боравка у Великоj Британиjи и потенциjалне користи посете вашем истраживању и матичноj институциjи.

Приjавни формулар можете наћи на страници Британске фондациjе (British Scholarship Trust).

Приjаве треба доставити на адресу: Министарство просвете, науке и технолшог развоjа Републике Србиjе, Сектор за развоj образовања и међународну просветну сарадњу, Немањина 22-26, 11000 Београд

Рок за приjаву: 18. март 2019.

Распис конкурса: British Scholarship Trust 2019