UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prvo-Dunavsko-parobrodarsko-drustvo_PAROBROD_opt

Art deko arhitektura moderne, zgrada Prvog Dunavskog društva (Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft) iz 1925. austrijskog arhitekte Aleksandra Popa i praškog đaka Stevana Tobolara, sa vidnim uticajem kasne Bečke secesije i Češkog kubizma.

FZF_170px

Pozivamo stručnjake i studente Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti (kao i zainteresovane iz drugih centara u regionu) da se prijave na jednodnevnu besplatnu stručnu praksu „Novija arhitektura Beograda” u okviru „Dana arhitekture” koji se održava 7. juna 2019. godine.

Praksa se sastoji od tri paralelne grupne šetnje po centralnoj zoni Beograda (11-17.00 časova) upotpunjene tematskim predavanjima (dr Milice Kostreš, FTN, Novi Sad i dr Aleksandra Kadijevića, Filozofski fakultet, Beograd) u amfiteatru „Georgije Ostrogorski” Filozofskog fakulteta (19-21.30 časova).

Zainteresovani se mogu prijaviti za jednu od sledećih tematskih grupa (kapacitet svake je 80 polaznika):

  1. Uticaj globalizacije na savremenu beogradsku arhitekturu (šetnja obuhvata obilazak novijih globalističkih interpolacija u centralnoj zoni grada, savskom priobalju i Slaviji. Voditelji: prof. arh. Aleksandra Stupar (Arhitektonski fakultet), arh. Bojan Kovačević (predsednik Akademije arhitekture Srbije) i prof. dr Aleksandar Kadijević (Filozofski fakultet). Kontakt: akadijev@f.bg.ac.rs
  2. Strani arhitekti u Beogradu (1845-2015). Obilazak znamenitih dela ruskih, čeških, slovačkih, francuskih, nemačkih, hrvatskih i slovenačkih arhitekata u centralnoj zoni grada. Voditelji: Aleksandra Ilijevski i arh. Nebojša Antešević, doktorandi Filozofskog fakulteta. Kontakt: ailijevs@f.bg.ac.rs
  3. Ugaone stambeno-poslovne i stambene zgrade u Beogradu (1865-2015). Šetnja podrazumeva obilazak primera u centralnoj zoni grada. Voditelji: Vladana Putnik Prica (naučni saradnik Filozofskog fakulteta) i Ivan R.Marković (doktorand Filozofskog fakulteta). Kontakt: vladana.putnik@f.bg.ac.rs

Prijave se mogu izvršiti do 01.04.2019. godine na mejl adrese stručnih voditelja grupa:
(1): akadijev@f.bg.ac.rs, (2): ailijevs@f.bg.ac.rs i (3): vladana.putnik@f.bg.ac.rs

FORMULAR ZA PRIJAVE