УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
“The metropolis of today […] has annexed, absorbed rural space, nature, and the entire biosphere as its economic, political and socio-cultural sub-system. Rural space has become a resource landscape for urban use within metropolitan/global economical growth purposes: a space providing production of consumables and energy, housing, leisure and holiday resort, depository of pollution, waste and rejections.”… Guillot/Versteegh

У оквиру међународног научног скупа: “Metro-milieu: рурална економија као релациони јаз између различитих размера стамбеног простора” (23-26.05.2019), Архитеконски факултет у Београду организује интердисциплинарну радионицу “Rural Shower” током пролећног семестра 2018/19. Циљ радионице је истраживање потенцијала привремених јавних простора у руралним срединама.

Студенти ће радити на пројекту тродимензионалне структуре – облака у нивоу крошњи дрвећа на Ади Међици. Структура ће загревати воду на сунцу, достављати је на различите, стратешки одређене тачке у окружењу, и на тај начин ће фукционисати као колективни туш на отвореном током сезоне купања.

Процес пројектовања подразумева испитивање различитих видова просторних структура за тродимензионално кретање воде, као и просторних услова који се на тај начин стварају (кроз варијације у притиску, правцу кретања, или количини воде која се доводи до одређене тачке у простору, као и кроз промене у температури воде која се загрева на сунцу).

Циљ оваквог вида интервенције у простору је пројектовање потенцијалних ситуација за алтернативну социјализацију корисника у руралном окружењу, истицањем локалних микроклиматских услова и коришћењем једноставних природних ресурса – воде и сунца – за штимовање атмосфере руралних јавних простора.


Радионица ће се одвијати три пута у току семестра, у виду двочасовних Tête-à-tête сусретa наставника и студената. Састанци ће обуватати индивидуално пројектовање, тестирање прототипа предлога студената, и групни рад на реализацији једног одабраног предлога.

Презентација радионице, тематског оквира и самог курикулума (методологије рада, циљева и очекиваних резултата) се одржава у петак, 01. марта 2019. године, у 17.00 часова, у сали 254, након чега се заинтересовани студенти могу пријавити за учешће.

Радионица је отворена за студенте свих нивоа студија, докторских, мастер и основних. Број студената је ограничен на 10. Радионица носи одређен број ЕСПБ кредита: 1 ЕСПБ кредит за Мастер студије и 2 ЕСПБ кредита за ваннаставне активности.

Организација и реализација радионице:
др Ђорђе Стојановић, ванредни професор, Анђела Карабашевић, истраживач приправник, др Анђелка Бнин-Бнинкски, асистент, Милан Катић, Никола Милановић и гости.