УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Међународни научни скуп: “Metro-milieu: рурална економија као релациони јаз између различитих размера стамбеног простора” (23-26.05.2019)

ARENA-Architectural-Research-European-Network-Association_logo

ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУМА

Четвртак, 23.мај 2019.

17.30ч              Отварање симпозијума и изложбе (Аула, Архитектонски факултет)
18.00ч             Предавање 1: Pieter Versteegh, Entrepreneurship: Commons and Care
19.00ч             Предавање 2: Наташа Теофиловић, Alter-digital – The Role of Digital Art in Rural Environment

Петак, 24. мај 2019.

8.30-10.30ч    Јутарња шетња (окупљање испред Архитектонског факултета)
11.00-12-30ч  Презентације истраживања
                          Учесници: Anna Sofe Hvid, Mo Michelsen Stochholm Krag
12.30-13-30ч  Пауза
13.30ч              Предавање 3: Michael Woods, The Future is Rural?
14.30-17.20ч  Презентација студентских радионица
17.30-18.00ч  Пауза
18.00ч             ОКРУГЛИ СТО И ЗАТВАРАЊЕ

ПРЕУЗЕТИ ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУМА

Архитектонски факултет у Београду у сарадњи са међународном истраживачком организацијом ARENA (Architectural Research Network) позива заинтересоване колегинице и колеге на учешће на међународном научном скупу:

Metro-milieu: рурална економија као релациони јаз између различитих размера стамбеног простора
Metro-milieu: (alter)Rurality As a Relational Gap Between Inhabiting Scales.

Време одржавања скупа:
23 – 26. мај 2019. године

https://alterruralityarena2019belgrade.wordpress.com/

Савремени појам руралности одликује тензија између својстава аутономије и умрежавања. Рурални простор карактерише стабилност у смислу специфичних економских јединица – од домаћинства до локалне заједнице, уско умрежене у односе руралне средине. С друге стране, рурални простор повезан је бројним економским, друштвено-политичким и културним односима са урбаним условима, који се сматрају неопходним, a све више ограничавајућим.

Ова тензија је двосмислена – истовремено проблематична и корисна за модалитете руралног живота. То резултира у необичним механизмима и процедурама које су инхерентне ситуацијама међу-односа. Значај ових механизама и процедура је у великој мери занемарен, као што је систем прехрамбене економије потпуно одвојен од локалних улога производње.

Овде се истиче аспект економског расуђивања на рубу две удаљене размере насељене средине – везаних за урбано у смислу метрополитског уписивања у глобалну економију и локално са конотацијом амбијенталних квалитета и односа. Уместо да супротставимо две размере насељених средина у бинарном механизму, неизбежно се враћајући на ову доминантну фигуру руралног ресурсног пејзажа, уводимо појам metromilieu, као metro-environment на енглеском језику.

Он се супротставља предаторском поларитету метрополе који се такмичи за глобалну продуктивну моћ и предлаже складан континуитет – увек примарне везе са земљом као сложеним, коначним, исконским стањем несигурне природе, подржане сарадњом и окружене бригом.

Кроз појам metromilieu или metro-environment желимо да укажемо на садашњи релациони јаз између различитих скала насељеног простора, дајући му глобално компатибилан и холистички контруковани идентитет. У оквиру архитектонске школе, то би значило деконструисати древну парадигму куће на локалитету, града у пејзажу, да би се нова парадигма изградила из холистичке, односно широко интердисциплинарне области истраживања.

Истраживачки концепт симпозијума: резултати кроз праксу

Циљ симпозијума је да осмисли нове облике сарадње који повезују истраживања, наставу и праксу, локално и међународно, ангажујући студије другог и трећег циклуса.

AlterRurality (ARENA) 2019 | Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

  • нова или инверзна интердисциплинарност: рад архитекте вођен другом дисциплином;
  • рад са специфичним примерима (алтер)руралних средина;
  • форме рада у виду округлих столова, радионица, шетњи и пројектантских студија.

Учесници

  1. Ментори – модератори*: Позивамо четири експерта из различитих дисциплина (географија, психологија, дигитална уметност и економија) да предложе специфичне под-теме за отворени позив симпозијумa и да се определе за формат округолог стола, радионице или комбинације оба формата;
  2. Међунарнодни студенти докторских студија и истраживачи су позвани да одговоре апстрактом на позив на једну од четири понуђене теме;
  3. Локални студенти и професори се баве посебним под-темама у оквиру наставе у следећем семестру.

* Четири сесије организоване у облику радионица и/или округлих столова – форма је по избору ментора-модератора. (Два од њих су позвана од стране Факултета и два од њих су позвана од стране AlterRurality (ARENA) мреже. Уз помоћ научног одбора, они доносе одлуку о учесницима у њиховим сесијама.)

Потврђено је присуство учесника:
1. Olivier Bouba-Olga, професор економије и економске географије на Université de Poitiers, Француска
2. Michael Woods, професор географије на Institute of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University

Научни одбор симпозијума

Владан Ђокић (Србија)
Pieter Versteegh (Швајцарска)
Chris Younès (Француска)
Зоран Лазовић (Србија)
Ана Никезић (Србија)
Sophia Meeres (Ирска)
Dominic Stevens (Ирска)
Ben Stringer (Велика Британија)
Olivier Bouba-Olga (Француска)
Наташа Теофиловић (Србија) | ПОЗИВ
Василије Гвозденовић (Србија) | ПОЗИВ
Michael Woods (Велика Британија)
Ђорђе Стојановић (Србија)
Анђелка Бнин-Бнински (Србија)

Предаја апстраката

Позив за учешће је отворен за студенте, истраживаче, као и колеге оријентисане ка пракси, из било које дисциплине, која је у вези са темом скупа.

Предлог за учешће (апстракт) треба да садржи јасан циљ рада и тему, као и начин на који се тема уклапа у главну тему или подтеме скупа. Потребно је да садржи:
– апстракт до 3000 карактера;
– одабрану подтему, име аутора, кратку биографију (до 800 карактера), назив институције или организације, подаци за контакт;
– до три илустрације (300 Dpi Jpeg);
– Word format, Arial 10, flush left.

Важни датуми

Рок за предају апстраката: 29. март 20 април 2019. године
На адресу: a.cirovic@arh.bg.ac.rs
Рок за обавештење о прихватању предлога: април 2019. год.
Рана регистрација: 17. април 2019. год.
Завршетак регистрације: 03. мај 2019. год.

Партиципација

– 30 € рана регистрација, национална
– 150 € рана регистрација, интернационална
– 50 € регуларна регистрација, национална
– 200 € регуларна регистрација, интернационална.
– 20 € учешће у једној од радионица (Цена учешћа у радионици односи се на студенте који нису са Архитектонског факултета у Београду и укључује могућност присуства на симпозијуму.)

Све информације о научном скупу, темама, позиву за учешће и регистрацији, доступне су и на званичној страници скупа:

https://alterruralityarena2019belgrade.wordpress.com/

НАЈАВА: “Metro-milieu: рурална економија као релациони јаз између различитих размера стамбеног простора”

Студентске радионице поводом скупа

Поводом међународног научног скупа, Архитеконски факултет у Београду организује две интердисциплинарне радионице током пролоћног семестра 2018/19:

Радионица: “Among Scales”

Програмирање предеоне екологије – нове модерности Београда (06-07.04.2019) је усмерена на програмирање предеоне екологије ка успостављању нове модерности Београда.

Циљ радионице је мапирање синергије стамбених образаца и предеоне екологије Београда кроз повезаност, хијерархију и фрагментацију. Кроз наведене перспективе, учесници радионице развијају генеративне алате за успостављање равнотеже, оптимизације и хармоније између еколошких процеса и стамбених образаца у процесу планирања и дизајна предеоне структуре.

Опирније у повезаној вести…

Radionica_Among-Scales_thumb

Радионица “Rural Shower” током пролећног семестра 2018/19.

Циљ радионице је истраживање потенцијала привремених јавних простора у руралним срединама.

Студенти ће радити на пројекту тродимензионалне структуре – облака у нивоу крошњи дрвећа на Ади Међици. Структура ће загревати воду на сунцу, достављати је на различите, стратешки одређене тачке у окружењу, и на тај начин ће фукционисати као колективни туш на отвореном током сезоне купања.

Опирније у повезаној вести…

Irrigation-systems-in-a-green-vegetable-garden-By-Deyan-Georgiev_thumb