УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Политехнико из Барија, Италија

Polytechnic-University-of-Bari_main

Европски програм ERASMUS+ KA1 – пројекти размене студената и наставног и ненаставног особља високошколских институција

ERASMUS+ KA1 пројекти се називају и пројекти за међународну кредитну мобилност и засновани су на принципима академских размена успостављеним у ранијим фазама програма Европске уније.


Мобилност за студенте

Позив за пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума између Универзитета у Београду и Универзитета Политехнико из Барија, Италија (Politecnico Di Bari, Italia).

За пролећни семестар академске 2018/19. године планирано је 8 мобилности студената Архитектонског факултета у Београду. На конкурс се могу пријавити студенти

  • Основних академских студија (IV семестар)
  • Мастер академских студија (II семестар)
  • Докторских академских студија (III година)

Период боравка је од 1. марта до 1. јула 2019. године.

Процес селекције обавља се посредством онлајн платформе Универзитета у Београду: МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет Политехнико из Барија, Италија по пријему потпуне документације.

Важни датуми

Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе од: 14.02.2019. (00.00 часова)
Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе је до: 28.02.2019. (17.00 часова)

Општи услови

Општи услови за све кандидате: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

На следећем линку доступни су сви студијски програми основних и мастер студија, који су у понуди:
http://www.poliba.it/it/internazionale/course-catalogue

За студенте III године Докторских студија, није потребан курикулум јер је то сколска година која је целини предвидјена за самостално истраживање.

Додатне информације:
http://www.poliba.it/it/internazionale/studyingpoliba-international-students

Mobion_Polytechnic-University-of-Bari

За процедуру потписивања

Learning Agreement Guidelines on how to use Learning Agreement for studies

Неопходна документација

Неопходна документација за онлајн регистрацију студената путем Мобион платформе:

1. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

3. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету)

ВАЖНО:

  1. ЕСПБ координатори Архитектонског факултета у Београду проф. Владимир Лојаница и проф. Ана Никезић, проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;
  2. Попуњен, одштампан, потписан, печатиран и заведен формулар од стране студента и продекана за наставу (4 примерка) се скенира и прилаже уз онлине пријаву (1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби, 1 копија координатору за студентску мобилност и 1 копија остаје студенту да је приложи уз он-лине пријаву). Упутство за попуњавање уговора о мобилности (Learning Agreement) можете видети на приложеном линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.

4. Recommendation Letter (писмо препоруке једног или више професора са матичног факултета – писано на енглеском језику)

5. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
– назив студијског програма за који сте заинтересовани
– разлози за похађање изабраног студијског програма
– очекивања од изабраног студијског програма
– заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму
– веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента.

6. Confirmation of Enrolment (уверење о упису, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

7. Language Certificate (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију)

8. Copy of Passport (скенирана прва страна пасоша)

9. CV (на енглеском језику)

10. PHOTO (портрет)

11. Студенти докторских студија морају имати позивно писмо и ментора на страном универзитету са којим ће радити.

За процедуру потписивања LA (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, емаил: ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.

Polytechnic-University-of-Bari_main_01

Мобилност за професоре

Позив за пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума између Универзитета у Београду и Универзитета Политехнико из Барија, Италија (Politecnico Di Bari, Italia).

За академску 2018/19. годину планирано је 3 мобилности наставног особља и 1 мобилност за ненаставно особља Архитектонског факултета у Београду.

Процес селекције обавља се посредством онлајн платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет Политехнико из Барија, Италија по пријему потпуне документације.

Важни датуми

Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе од: 14.02.2019. (00.00 часова)
Рок за регистрацију кандидата путем МОБИОН платформе је до: 28.02.2019. (17.00 часова)

За процедуру потписивања

Mobility Agreement

Неопходна документација

Неопходна документација за онлајн регистрацију наставног особља путем Мобион платформе:

1. Mobility Agreement (уговор о мобилности за наставно или ненаставно особље, може се преузети са ове странице http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments; мора бити потписан од стране учесника у мобилности, парафиран од стране декана, са печатом Архитектонског факултета у Београду и заведен у архиви Архитектонског факултета у Београду.

Тако спремљен уговор шаље се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Београду где га одобрава и потписује проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду. Само уговори који имају потпис и печат Архитектонског факултета у Београду и Универзитета у Београду су валидни за даљу процедуру пријављивања мобилности и као такви се могу унети на он-лине портал ради пријаве мобилности.)

2. Invitation Letter (позивно писмо партнерског универзитета)

3. Proof of Employment (потврда о запослењу, издаје Архитектонски факултет у Београду на енглеском језику)

4. Copy of Passport (скенирана прва страна пасоша)

5. CV (радна биографија на енглеском језику)

6. Motivation Letter

7. PHOTO (портрет)

За процедуру потписивања МА (Mobility Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, емаил: ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.


Повезани текстови:
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом у Антверпену, Белгија
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Стратклајд Универзитетом у Глазгову, Велика Британија
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са OWL Универзитетом примењених наука из Немачке
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Мињо из Португала
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Штутгарт из Немачке
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Рома Тре из Италије
Конкурс: Летња школа у оквиру програма Erasmus+ коју организује Radboud универзитет из Холандије
ERASMUS+ мобилност студената, наставног и ненаставног особља: дневник из Пољске