УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Muzej_Nikole_Tesle_opt

Музеј Николе Тесле у Београду

Извор: Музеј Николе Тесле

ПОЗИВ СТУДЕНТИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ МУЗЕЈА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ за
ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СУВЕНИРА МУЗЕЈА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
ТЕСЛА – СРПСКИ ДУХ, ДЕЛО, БУДУЋНОСТ…

Расписивач конкурса: МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Назив конкурса: ТЕСЛА – СРПСКИ ДУХ, ДЕЛО, БУДУЋНОСТ …

Задатак конкурса: Добијање идејног решења за сувенир Музеја Николе Тесле. Смисао уметничког решења је да афирмишући Теслино дело, а својом домишљатошћу и вештином, промовишу модерна дизајнерска решења различитих сувенира за Музеј Николе Тесле.

Смернице:
Реализовани предмети треба да буду прикладни као музејски сувенир. Њихова величина не треба да прелази могућност смештања у амбалажу максималне величине 15x15x15 цм. Предлог амбалаже за музејски сувенир је интегрални сегмент предложеног решења. Такође је нужна оптимизација идејних решења, на она чија би серијска производња била могућа у оквиру домаћих производних капацитета, уобичајеним методама и поступцима са стандардном техничком опремом која се може наћи на домаћем тржишту.

Правила:
Идејно решење мора да буде први пут јавно представљено, а цениће се оригиналност креативног решења и иновативност у врсти производа.

Идејна решења музејског сувенира могу се доставити у два облика:

1. Прототип, односно макета сувенира која се доставља на адресу: Музеј Николе Тесле, Крунска 51, 11000 Београд . Уз конкурсни рад треба приложити и конкурсну пријаву.

2. Решење у електронском облику послато на електронску адресу музеја: suvenir.tesla@tesla-museum.org или на ЦД са називом за конкурс на адресу Музеја.

За предлоге послате на електронску адресу музеја максимална величина прилога је 10 МБ. За сва остала решења, чија је величина већа од 10 МБ треба послати путем сервиса https://wetransfer.com/– а на електронску адресу Музеја. Уз конкурсни рад у истој поруци треба приложити и конкурсну пријаву.

Тип конкурса – право учешћа:
Конкурс је јавни. Намењен је САМО СТУДЕНТИМА ЗАВРШНИХ година факултета уметности, академија и високих уметничких школа, студентима архитектонског факултета и студентима мастер и докторских студија наведених факултета.

Начин пријаве:
Сваки учесник може да пријави највише три рада. СВАКИ РАД мора да садржи и пријаву. Предлози без приложене конкурсне пријаве неће бити узимани у разматрање.

Пријава за конкурс треба да садржи следеће податке: име и презиме аутора, назив факултета на коме студира, назив студијског програма, број индекса, контакт телефон и адресу, адресу електронске поште учесника, и кратак опис рада.

Формулар за пријаву рада се може преузети на сајту Музеја Николе Тесле.

Muzej_Nikole_Tesle_permanent-exhibition

Стална поставка – Музеј Николе Тесле у Београду

Награде и признања:
Одабрани радови ће бити изложени на изложби у „Ноћи музеја“ 18. маја 2019. године у Музеју Николе Тесле. Сви радови ће добити сертификат Музеја који потврђује учешће на конкурсу за израду музејског сувенира Музеја Николе Тесле.

Музеј ће доделити три нагаде.

Рокови:
Конкурс ће бити расписан 15.01.2019. на вебсајту Музеја (https://nikolateslamuseum.org/) и у средствима јавног информисања.

Конкурс ће бити отворен до 12.04.2019. и то је крајњи рок за предају радова и идејних решења.

Жири ће потом прегледати све радове и одабраће три која ће наградити.

Додела награда ће бити 17. маја 2019. године – дан пре „Ноћи музеја“ а сва идејна решења или прототипови радова за музејски сувенир који буду ушли у ужи избор ће бити приказани на изложби „Ноћу музеја“ 18. маја 2019. у Музеју Николе Тесле.

Модели радова пристиглих на конкурс ће после изложбе „Ноћи Музеја“ бити враћени ауторима.

Ауторска права:
Учесник конкурса гарантује Музеју да је искључиви носилац ауторских права на поднетом раду и да је рад његово оригинално решење и да ће активно учествовати у евентуалним поступцима, односно заштитиће Музеј у случају спора у вези са заштитом ауторских права.

Музеј Николе Тесле задржава право додавања свог логотипа на оригинални дизајн.

Награде:
Наградни фонд износи 225.000,00 динара и распоређује се награђенима у следећим износима:
– Прва награда 100.000,00 динара,
– Друга награда 75.000,00 динара,
– Трећа награда 50.000,00 динара.

Новчане награде исплаћују се добитницима једнократно, у року од 30 дана од дана проглашења одлуке жирија. Музеј не преузима обавезу да производи и продаје награђене радове.

Посебним уговорима регулисаће се узајамна права и обавезе Музеја и аутора чији рад је изабран за производњу и продају.

Muzej_Nikole_Tesle_tours

Muzej_Nikole_Tesle_VR

Туре у Музеју Николе Тесле у Београду

Чланови жирија:
– Драгана Русалић – академски вајар уредник Дизајн центра КЦБ
– Никола Коља Божовић – ванр. проф. на Факултету примењених уметности у Београду.
– Лидија Јовановић – дипломирани костимограф сценског одевања, председница УЛУПУДС-а
– Павле Васев – д.и.а, подпредседник УЛУПУДС-а
– Милица Кеслер – историчар уметности, кустос Музеја Николе Тесле.

Оцењивачки критеријум:
Жири ће се при избору руководити следећим критеријумом при избору радова: осим уметничког квалитета и иновативности радова, комуникативност са публиком, нужна је и техничка изводљивост у оквиру домаћих производних капацитета и финансијска рационалост при извођењу рада.