UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS Arhitektura i IASA 2018/19: Terminski plan prijave u mentorske studije na studijskoj celini Završni rad

Obaveštenje

Master akademske studije Arhitektura 2018/19

Predmeti:
MASA-A24023 Master završni rad – A
MASA-U24023 Master završni rad – U
MASA-AT24023 Master završni rad – AT
MASA-AK24023 Master završni rad – AK
IASA-510013 Master završni rad

Prijavljivanje studenata u mentorske studije (prvi krug) na studijskoj celini Završni rad održaće se u ponedeljak 04. februara 2019. godine u 15.00 časova u kabinetima mentora/nastavnika.

Prilikom prijave studenti dostavljaju:
• jednu A4 stranicu sa biografijom,
• portfolio sa master studija (i u .PDF formatu na CD-u) i
• izjavu-prijavu sa motivacionim pismom.

Svaki student može da se prijavi samo kod jednog mentora, što potvrđuje svojom izjavom. Ukoliko se jedan student prijavi kod više mentora biće sankcionisan.

Svi mentori objavljuju spiskove studenata i broj slobodnih mesta za svoj master projekat na vratima kabineta u ponedeljak 04. februara 2019. godine do 20 časova.

Svi mentori dostavljaju u elektronskom obliku spiskove studenata i broj slobodnih mesta za svoj master projekat, na e-mail adresu studio.miljkovic@gmail.com u ponedeljak, 04. februara 2019. godine do 20 časova.

Spiskovi primljenih studenata po studijima i broj slobodnih mesta biće objavljeni na fakultetskom sajtu u utorak 05. februara 2019. godine do 14 časova.

Studenti koji nisu primljeni kod željenog mentora u prvom krugu konkurišu za preostala upražnjena mesta kod mentora kod kojih nije popunjen maksimalni broj u prvom krugu, tako što u drugom krugu predaju popunjeni obrazac Studenskoj službi u sredu 06. februara u 10 sati.

Konačni spiskovi studenata objavljuju se na fakultetskom sajtu u petak 08. februara 2019. godine.

Na osnovu informacije dobijene od prodekana za nastavu, broj studenata po mentorskom studiju za predmete: Master teza, Master projekat i Master završni rad, biće naknadno objavljen.

Broj mentorskih studija će biti: 16 studija za MAS-A modul A; 4 studija za MAS-A modul AT; 2 studija za MAS-A modul AK; 3 studija za MAS-A modul U.

Dejan Miljković, redovni profesor,
rukovodilac studijske celine Završni rad

PLAN IZVOĐENJA NASTAVE