УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Мастер академске студије Архитектура 2018/19

Предмети:
МАСА-А24023 Мастер завршни рад – А
МАСА-У24023 Мастер завршни рад – У
МАСА-АТ24023 Мастер завршни рад – АТ
МАСА-АК24023 Мастер завршни рад – АК
ИАСА-510013 Мастер завршни рад

Пријављивање студената у менторске студије (први круг) на студијској целини Завршни рад одржаће се у понедељак 04. фебруара 2019. године у 15.00 часова у кабинетима ментора/наставника.

Приликом пријаве студенти достављају:
• једну А4 страницу са биографијом,
• портфолио са мастер студија (и у .PDF формату на ЦД-у) и
• изјаву-пријаву са мотивационим писмом.

Сваки студент може да се пријави само код једног ментора, што потврђује својом изјавом. Уколико се један студент пријави код више ментора биће санкционисан.

Сви ментори oбјављују спискoве студената и брoј слoбoдних места за свoј мастер прoјекат на вратима кабинета у понедељак 04. фебруара 2019. године до 20 часова.

Сви ментoри дoстављају у електрoнскoм oблику спискoве студената и брoј слoбoдних места за свoј мастер прoјекат, на е-маил адресу studio.miljkovic@gmail.com у пoнедељак, 04. фебруара 2019. године до 20 часова.

Спискови примљених студената по студијима и број слободних места биће објављени на факултетском сајту у уторак 05. фебруара 2019. године до 14 часова.

Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала упражњена места код ментора код којих није попуњен максимални број у првом кругу, тако што у другом кругу предају попуњени образац Студенској служби у среду 06. фебруара у 10 сати.

Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у петак 08. фебруара 2019. године.

На основу информације добијене од продекана за наставу, број студената по менторском студију за предмете: Мастер теза, Мастер прoјекат и Мастер завршни рад, биће накнадно објављен.

Број менторских студија ће бити: 16 студија за МАС-А модул А; 4 студија за МАС-А модул АТ; 2 студија за МАС-А модул АК; 3 студија за МАС-А модул У.

Дејан Миљковић, редовни професор,
руководилац студијске целине Завршни рад

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ