UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-11070 i IASA-11070 – Geometrija oblika 1: Terminski plan za period 11. – 25.01.2019.

Obaveštenje

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 1

Predmet:
OASA-11070 – Geometrija oblika 1
IASA-11070 – Geometrija oblika 1

Terminski plan u periodu pasivne nastave

Petak, 11.01.2019. godine
10.00 sati – test za ponovce.
+
12.00 sati – preuzimanje nepodignutih radnih svezaka;
– PRVI termin za donošenje opravdanja za DRUGI kolokvijum.
+
21.00 sat – objavljivanje preliminarnih rezultata rada na predmetu (poena sa vežbi, kolokvijuma i testa).


Petak, 18.01.2019. godine
12.00 sati – uvid u radove sa drugog kolokvijuma i testa za ponovce.
+
13.00 sati – preuzimanje nepodignutih radnih svezaka;
– DRUGI termin za donošenje opravdanja za DRUGI kolokvijum,
– PRVI termin za donošenje opravdanja za TEST za ponovce,
– eventualne primedbe i korekcije tehničke prirode na obračunat broj poena (potrebno je doneti dokazni materijal za iznete tvrdnje).


Petak, 25.01.2019. godine
14.00 sati – preuzimanje nepodignutih radnih svezaka;
– DRUGI termin za donošenje opravdanja za TEST za ponovce,
– eventualne primedbe i korekcije tehničke prirode na obračunat broj poena.
+
17.00 sati – objavljivanje preliminarnih rezultata rada na predmetu (poena sa vežbi, kolokvijuma i testa).