UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Održana radionica “Unforeseen Impulses of Modernism: The Case of New Belgrade” (19-29.11.2018)

Autor fotografije: Anica Dragutinović

Arhitektonski fakultet u Beogradu u saradnji sa HS OWL: Detmold School of Architecture and Interior Architecture (Hochschule OWL – Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, Nemačka) i Univerzitetom u Antverpenu (University of Antwerp, Belgija), uz podršku projekta Reuse of Modernist Buildings (RMB), DOCOMOMO Germany i Erasmus+, a povodom DOCOMOMO Germany + RMB konferencije (Berlin – mart 2019), održao je radionicu “Unforeseen Impulses of Modernism: The Case of New Belgrade Blocks” u periodu od 19. novembra do 29. novembra 2018. godine.

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_01_opt

Autor fotografije: Aleksandra Milovanović

Radionica je obuhvatala uvodno predavanje Anice Dragutinović, mentora i autora radionice, posetu lokacijama – blokovima Novog Beograda, grupni rad u prostorijama Arhitektonskog fakulteta i završnu izložbu, koja je otvorena do 07. decembra 2018. godine u sali 254 na Arhitektonskom fakultetu.

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_02_opt

Uvodno predavanje: Anica Dragutinović, M.Arch. (autor fotografije: Đorđe Bulajić)

Na radionici je učestvovalo 55 studenata Osnovnih, Integrisanih i Master Akademskih Studija Arhitekture, organizovanih u 15 timova.

Grupa A_Blok 1:
Tim A1: Milica Surla, Helena Planjanin, Aleksandra Til, Nevena Ašković, Marija Stojković
Tim A2: Eli Janja Stojanović, Maša Femić, Nevena Filipović, Jovana Petronijević
Tim A3: Marija Milovanović, Nikola Erić, Jovan Matović, Marija Matijević

Grupa B_Blok 21:
Tim B1: Elena Jaramazović, Marija Todorović, Anja Drašković, Natalija Jagličić
Tim B2: Jovana Antić, Tamara Vićović, Milica Videnović, Igor Đurović, Mladen Stankić
Tim B3: Aleksandra Stevanović, Milica Jovičić, Andrej Jovanović, Ivana Pjević

Grupa C_Blok 23:
Tim C1: Aleksandra Maksimović, Nevena Đurić, Katarina Dimitrijević, Milica Božović
Tim C2: Zlata Stanojević, Aleksandra Stojanović, Nikolina Lalić, Olga Mišković
Tim C3: Teodora Ćirić, Marko Ristić, Jovan Ristić, Jelena Korolja

Grupa D_Blok 62:
Tim D1: Sanja Kotvaš Mima Savić
Tim D2: Milica Petrinjak, Maša Drača, Marko Gavrilović
Tim D3: Milica Brajović, Filip Nikolić

Grupa E_Blok 70a:
Tim E1: Milja Mladenović, Ana Dodić, Aleksandra Đalović
Tim E2: Đurđa Đukić, Tamara Kamberović, Ana Kostić
Tim E3: Ana Ristić, Sara Stanković, Tamara Koneska, Katarina Ognjenović

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_03_opt

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_04_opt

Radionica: grupni rad studenata u prostorijama Arhitektonskog fakulteta (autor fotografija: Aleksandra Milovanović)

Studenti su se bavili identifikovanjem i mapiranjem nepredviđenih impulsa modernizma, reakcija na prostor i intervencija u prostoru koje su se generisale kroz vreme; zatim razumevanje potreba i potencijala, i na kraju predlog budućih intervencija uz pomoć prepoznatih elemenata / principa / impulsa modernizma, a u savremenom kontekstu novobeogradskih blokova.

Rezultati studenata postignuti u okviru radionice su vrednovani na završnoj izložbi 29. novembra 2018. godine, od strane mentora, saradnika i kritičara, pri čemu su timovi kojima je Blok 23 bio studija slučaja (timovi C1, C2 C3) bili ocenjeni kao najuspešniji. Rezultati radionice će u celini, kao i najbolji radovi zasebno, biti izloženi na DOCOMOMO Germany + RMB Konferenciji u Berlinu, koja se organizuje u martu 2019. godine povodom 100-godišnjice Bauhausa.

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_05_opt

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_06_opt

Završna izložba, sala 254 – Arhitektonski fakultet (autor fotografija: Aleksandra Milovanović)

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_07_opt

Završna izložba, sala 254 – Arhitektonski fakultet (autor fotografije: Milica Božović)

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_09_opt

Završna izložba, sala 254 – Arhitektonski fakultet (autor fotografije: Milica Božović)

Organizacija i realizacija radionice

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet (UB – FA) u saradnji sa HS OWL: Detmold School of Architecture and Interior Architecture (Hochschule OWL – Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, Nemačka) i Univerzitetom u Antverpenu (University of Antwerp, Belgija), uz podršku projekta Reuse of Modernist Buildings (RMB), DOCOMOMO Germany i Erasmus+.

Mentor i autor radionice:
Anica Dragutinović, asistent / doktorand (HS OWL / University of Antwerp)
Kritičari:
dr Ana Nikezić, van. profesor (UB – FA)
dr Jelena Živković, van. profesor (UB – FA)
dr Jelena Ristić Trajković, docent (UB – FA)
Saradnici:
Aleksandra Milovanović + Marija Cvetković + Nikola Popović + Stefan Slavić; doktorandi (UB – FA)
Đorđe Bulajić + Teodora Spasić; studeni MASA (UB – FA)

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_08_opt

Završna izložba i selekcija radova, kritičari (s leva na desno): dr Ana Nikezić, van. profesor, dr Jelena Živković, van. profesor, dr Jelena Ristić Trajković, docent; i mentor: Anica Dragutinović (M.Arch.), asistent / doktorand (autor fotografije: Milica Božović)

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_10_opt

Organizacioni tim (autor fotografije: Milica Božović)

Unforeseen-Impulses-of-Modernism_logoi_opt

Konferencija

2019 | Docomomo Germany and 3rd RMB Conference | Germany
100 Years Bauhaus: Which interest do we take in Modern Movement today?
1. March 2019 | Kunsthochschule Berlin-Weißensee

DOCOMOMO Germany + RMB konferencije (Berlin – 1. mart 2019) povodom 100-godišnjice Bauhausa.

DOCOMOMO Germany, Detmold School of Architecture and Interior Architecture i EU projekat Reuse of Modernist Buildings (RMB) organizuju šestnaestu DOCOMOMO Germany i treću RMB Konferenciju u Berlinu. EU projekat RMB inicira edukativni okvir na evropskom nivou zasnovan na zajedničkim principima, metodama i pristupima za “ReUse” objekata moderne, sa ciljem da formira joint master sa istom temom. Sama konferencija se odvija u novom formatu kao kombinacija pozvanih keynote predavača i prezentacija izabranih naučnih radova. Internacionalna konferencija u Berlinu vidi 100-godišnjicu Bauhausa kao priliku za diskusiju o značaju modernizma danas, u 21. veku. Fokus nije na samom Bauhausu, već na konceptima, vizijama i impulsima koji proizilaze iz pokreta moderne. Odnosno, relaciji sa današnjim socijalnim, ekonomskim, kulturološkim i posebno kreativnim temama.

Keynotes: David Chipperfield, Fernando Romero, Wiel Arets.

Ekskurzije: Događaj prate posete objektima i mestima moderne i posleratnog modernizma u Berlinu. Posete su planirane za subotu, 2.marta 2019. godine, pre i nakon konferencije: Hansaviertel, Neue Nationalgalerie, Akademie der Künste.

DOCOMOMO-Germany-and-3rd-RMB-Conference